ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Akacjowej 5 w Poznaniu

Wykonanie robót budowlanych w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Akacjowej 5 w Poznaniu, polegających na: Ociepleniu ścian i sufitów w w/w lokalu, Dobudowie przewodu dymowego stalowego dla w/w lokalu
Termin składania ofert: 01-04-2019 12:00 Więcej

Wykonywanie usług pogotowia technicznego i konserwacji na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług pogotowia technicznego i konserwacji na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego.
Termin składania ofert: 01-04-2019 10:00 Więcej

Wykonanie usług dezynsekcji wszystkich pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Torowej 1 wraz z praniem odzieży i pościeli osób zamieszkujących w Obiekcie

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług dezynsekcji wszystkich pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Torowej 1 wraz z praniem odzieży i pościeli osób zamieszkujących w Obiekcie
Termin składania ofert: 26-03-2019 10:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem...
Termin składania ofert: 25-03-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynków – ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a i Jeżycka 6 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19a w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru R...
Termin składania ofert: 25-03-2019 11:00 Więcej

Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta. Dworce Świadczenie usługi na terenie dworca autobusowego Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie ...
Termin składania ofert: 22-03-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projekt...
Termin składania ofert: 21-03-2019 13:00 Więcej

Remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/119-zamowienie-bez-stosowania-ustawy-pzp
Termin składania ofert: 21-03-2019 10:00 Więcej