zamówienia publiczne

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: pielęgnacji trawników o maksymalnej powierzchni 231 179 m2: koszenie trawy za pomocą profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego sprawne i dokładne wykonanie czynności, na terenie płaskim i na skarpach, wykoszenie kosami spalinowymi ...
Termin składania ofert: 19-06-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 21.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/345514
Termin składania ofert: 18-06-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektr...
Termin składania ofert: 18-06-2020 12:00 Więcej

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 6 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części: ul. Długa 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację dachu wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwo...
Termin składania ofert: 15-06-2020 14:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków, w podziale na 5 części.

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Termin składania ofert: 15-06-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (20 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 20 części: Mielżyńskiego 25 m 13, w tym sporząd...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.