ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

Eksploatacja nieruchomości komunalnych obejmuje:

  • nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
  • ewidencję zasobu komunalnego,
  • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem mediów dla użytkowników zasobu,
  • nadzór nad realizacją umów o administrowanie oraz innych umów związanych z eksploatacją zasobu komunalnego.
Data wydruku: 05.04.2020 17:56