Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW

Eksploatacja nieruchomości komunalnych obejmuje:

  • nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,
  • ewidencję zasobu komunalnego,
  • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem mediów dla użytkowników zasobu,
  • nadzór nad realizacją umów o administrowanie oraz innych umów związanych z eksploatacją zasobu komunalnego.
Data wydruku: 06.05.2021 20:40


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.