O NAS

Od 1 października 2013 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego. Wcześniej, od 2000 roku ZKZL funkcjonował jaka zakład budżetowy Miasta Poznania. Funkcjonowanie ZKZL w tej formule prawnej oznacza m.in. możliwość wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania budownictwa komunalnego w Poznaniu. Realne staje się więc wybudowanie w najbliższych latach ponad tysiąca nowych mieszkań komunalnych. Wykorzystując zdolności finansowe spółki, lepsze jest także gospodarowanie istniejącym już mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Spółka ma również obowiązek konserwacji i remontów budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, w zakresie mającym na celu utrzymanie ich w stanie niepogorszonym. 

Od listopada 2017 roku posiadamy Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2017.

W listopadzie 2018 roku ponownie otrzymaliśmy Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2018.

NIP: 2090002942 REGON: 302538131  KRS 0000483352

Kapitał zakładowy: 194 829 500,00 zł
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy KRS

Data wydruku: 27.02.2024 21:32


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.