Zgłoś pustostan

Formularz zgłoszeniowy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje ewidencję pustostanów, dlatego będziemy wdzięczni za przesyłanie informacji o lokalach będących pustostanami. Prosimy jednak zwrócić uwagę, aby nie zgłaszać mieszkań, na drzwiach których znajduję się naklejka informująca o ochronie przez firmę „JOKER”, ponieważ takie pustostany są już w naszej ewidencji. Na zgłoszenia odpowiemy drogą mailową, dlatego wypełnienie tej rubryki w formularzu jest konieczne do przesłania zgłoszenia. 
ZKZL sp. z o.o. konsekwentnie dąży do zmniejszenia liczby zwolnionych mieszkań (tzw. pustostanów). Przez pustostan rozumie się zwolniony lokal lub pomieszczenie, dotychczas wykorzystywany na cele mieszkaniowe, podlegający ponownemu zagospodarowywaniu przez ZKZL sp. z o.o. Niejednokrotnie mieszkania pozostają niezasiedlone z powodu niespełnienia warunków technicznych takich jak np. brak przewodów wentylacyjnych, zgodnych z aktualnymi przepisami budowlanymi. Na remonty pustostanów znajdujących się w zasobie ZKZL sp. z o. o. tylko w roku 2016 przeznaczono ponad 6 mln zł.
Data wydruku: 16.04.2024 08:39


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.