NAJEM MIESZKAŃ

W ramach swojej działalności, Dział Lokali Mieszkalnych zajmuje się:

 • zawieraniem umów najmu lokali i najmu socjalnego lokali w ramach listy realizacyjnej Prezydenta Miasta Poznania,
 • rozpatrywaniem wniosków o przedłużenie czasu trwania umowy  najmu socjalnego lokalu oraz tymczasowego pomieszczenia,
 • zawieraniem umów najmu lokali do remontu wynajmowanych z wykazu lokali do remontu,
 • zawieraniem umów najmu lokali do remontu o powierzchni pow. 80 m2 wynajmowanych w trybie przetargu ofertowego,
 • realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobu obcego również w postępowaniu egzekucyjnym i ich ewidencja,
 • zawieraniem umów najmu socjalnego lokali i tymczasowych pomieszczeń w ramach realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję z zasobu obcego,
 • rozpatrywaniem wniosków najemców o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie osób trzecich w lokalach,
 • rozpatrywaniem wniosków o poszerzenie dotychczas zajmowanej części lokalu wspólnego,
 • składaniem ofert lokalu zamiennego,
 • potwierdzaniem tytułu prawnego do lokali pozostających w dyspozycji policji,
 • regulacją tytułów prawnych do lokali po zgonie lub wyprowadzeniu się najemcy oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezydenta Miasta Poznania,
 • czynsze,
 • przekształceniem umowy najmu socjalnego lokalu na umowę najmu lokalu,
 • zwrotem pobranej w związku z zawarciem umowy najmu lokalu  kaucji mieszkaniowej,
 • ponownym zawarciem umowy najmu zajmowanego lokalu po ustaniu przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu.”

Data wydruku: 10.12.2023 01:56


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.