REMONTY LOKALI

Dział Remontów zapewnia utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury poprzez opracowanie planów remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.

  • rozpatrywanie wniosków i skarg wnoszonych przez najemców lokali komunalnych dotyczących stanu technicznego nieruchomości i lokali, oraz remontów w nich wykonywanych,
  • określanie, zakresu prac remontowych w odzyskanych lokalach komunalnych mieszkalnych i użytkowych,
  • przygotowywanie i realizowanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
  • prowadzenie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców prac remontowych i inwestycyjnych,
  • usuwanie awarii i przeprowadzenie prac interwencyjnych,
Data wydruku: 27.02.2024 22:05


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.