ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

REMONTY LOKALI

Dział Remontów zapewnia utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury poprzez opracowanie planów remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.

  • rozpatrywanie wniosków i skarg wnoszonych przez najemców lokali komunalnych dotyczących stanu technicznego nieruchomości i lokali, oraz remontów w nich wykonywanych,
  • określanie, zakresu prac remontowych w odzyskanych lokalach komunalnych mieszkalnych i użytkowych,
  • przygotowywanie i realizowanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
  • prowadzenie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców prac remontowych i inwestycyjnych,
  • usuwanie awarii i przeprowadzenie prac interwencyjnych,
Data wydruku: 20.09.2020 00:50


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.