ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne 2019

Termin składania ofert: 31-12-2019 16:00 Więcej

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Postępowanie wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/265615
Termin składania ofert: 05-11-2019 12:00 Więcej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/257435
Termin składania ofert: 31-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 28-10-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części

postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/264722
Termin składania ofert: 25-10-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I - POK 1 obejmująca 20 nieruchomości, 2) Część II - POK 2 obejmująca 27 nieruchomości, 3) Część III - POK 2 obejmująca 26 nieruchomości, 4) Część IV - POK 3 ...
Termin składania ofert: 24-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót oraz IPU wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ  
Termin składania ofert: 23-10-2019 12:00 Więcej

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu II etap.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami
Termin składania ofert: 21-10-2019 12:00 Więcej