ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne – rok 2020

Termin składania ofert: 28-04-2021 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 51

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/357141
Termin składania ofert: 22-07-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Składowa 11 m 18, w tym wykonan...
Termin składania ofert: 20-07-2020 12:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji w budynkach Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji, wymianę okien, ocieplenia dachu oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Z...
Termin składania ofert: 17-07-2020 13:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 15-07-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym. UWAGA: Miej...
Termin składania ofert: 14-07-2020 12:00 Więcej

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria Zamawiającego...
Termin składania ofert: 13-07-2020 13:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych przy ul. Kopanina w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/351358  
Termin składania ofert: 13-07-2020 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.