ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/298271 
Termin składania ofert: 10-02-2020 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych...
Termin składania ofert: 30-01-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 28-01-2020 12:00 Więcej

Remont piwnicy w budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont piwnicy budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR.
Termin składania ofert: 27-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Siedzibie Zamawiającego, która jest położona ...
Termin składania ofert: 23-01-2020 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 17-01-2020 12:00 Więcej