ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne – rok 2020

Termin składania ofert: 28-04-2021 00:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/375053
Termin składania ofert: 06-10-2020 13:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I POK – 1: 1.Bukowska 11 m 5 – wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót 2.Bukowska 17 m 7 - wymiana stolarki ok...
Termin składania ofert: 28-09-2020 12:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.