ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne 2019

Termin składania ofert: 31-12-2019 16:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania mo...
Termin składania ofert: 09-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 oraz ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ usytuowanych w Poznaniu w podziale na 2 części: Kórnicka 24 – przebudowa drogi i parkingów od ulicy Kórnickiej do ulicy Św. Rocha, wymiana ogrodzenia od strony parafii oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwni...
Termin składania ofert: 08-07-2019 12:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych treningowych (2 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych treningowych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: 1.  ul. Kosińskiego 19 m 2/3 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymian...
Termin składania ofert: 05-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, uzyskaniem mapy do celów projektowych, wykonanie pro...
Termin składania ofert: 28-06-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 2 części

Wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Żurawinowa 9A m 9, Umińskiego 7A m 28.
Termin składania ofert: 26-06-2019 12:00 Więcej

Usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT: 28.06.2019 GODZ. 13:00 OTWARCIE OFERT: 28.06.2019 GODZ. 13:15 Przedmiotem zamówienia są: usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności po...
Termin składania ofert: 25-06-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kassyusza 15 m 1, Powstańców Warszawy 5H m 66, Powstańców Warszawy 9F m 50,
Termin składania ofert: 25-06-2019 12:00 Więcej