zamówienia publiczne

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/420149
Termin składania ofert: 10-02-2021 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie POK 1

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/410581  UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Termin składania ofert: 05-02-2021 13:00 Więcej

Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5 w Poznaniu

  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Kilińskiego 4; Część II Kilińskiego 5.Część I Kilińskiego 4:Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej ...
Termin składania ofert: 29-01-2021 13:00 Więcej

Zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części(IZ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części: część I - w budynku położonym przy ul. Umińskiego 19 ABC w Poznaniu, cześć II - w budynku położonym przy Nowe Zagórze 5-7 w Poznaniu, część III - w budynku poł...
Termin składania ofert: 29-01-2021 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 2 części.

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/410339
Termin składania ofert: 27-01-2021 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B, w zakresie robót polegających na: opracowaniu na pods...
Termin składania ofert: 26-01-2021 12:00 Więcej

Budowa dróg publicznych, zbiornika retencyjnego oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowanego komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu – IZ

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg lub fragmentów dróg publicznych (oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD, 1KD-Dxr), budowę i przebudowę elementów zagospodarowania w pasach dróg publicznych ulic Opolskiej, Stefana Okrzei i Stefanii Sempołowskiej wraz z budową oś...
Termin składania ofert: 22-01-2021 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/409174  
Termin składania ofert: 19-01-2021 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzę...
Termin składania ofert: 19-01-2021 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (6 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części: cz. 1 - ul. Dąbrowskiego 35/37 m 14...
Termin składania ofert: 15-01-2021 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.