ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 13 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 13 części: ul. Lewandowskiej 29/33 m 14,ul. Szamotulska 43A m ...
Termin składania ofert: 11-03-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części . Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/199959
Termin składania ofert: 07-03-2019 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z ...
Termin składania ofert: 07-03-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z załącznikam...
Termin składania ofert: 06-03-2019 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej w podziale na 5 części Postępowanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie :https://platformazakupowa.pl/transakcja/199944
Termin składania ofert: 06-03-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z załącznikami zam...
Termin składania ofert: 05-03-2019 12:00 Więcej

Wykonanie usług pogotowia technicznego na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług pogotowia technicznego na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w branży elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej
Termin składania ofert: 05-03-2019 10:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 15 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 15 części: Śniadeckich 6A m 3 Kanałowa 5 m 2, Wrocławska...
Termin składania ofert: 04-03-2019 12:00 Więcej

Rozbiórka zabudowy garażowo – gospodarczej przy ul. Sypniewo 23 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka zabudowy garażowo – gospodarczej przy ul. Sypniewo 23 w Poznaniu
Termin składania ofert: 20-02-2019 12:00 Więcej

Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na podłączeniu 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w następujących lokalizacjach w podziale na 4 części: Część I Czechosłowacka 89 Czechosłowacka 85 Czechosłowacka 87 Czechosłowacka 91 Czechosłowacka 93 Czechosłowacka 97 Leszczy...
Termin składania ofert: 15-02-2019 12:00 Więcej