zamówienia publiczne

Przebudowa pomieszczeń obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze ...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektr...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej

Dostawa i montaż wodomierzy przedpłatowych.

Termin składania ofert: 15-06-2020 10:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji okien w budynkach komunalnych (VII części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji okien w mieszkalnych budynkach komunalnych (VII części) w następującym zakresie: Część I - budynek przy ul. Umińskiego 19 ABC w Poznaniu, Część II - budynek przy ul. Nowe Zagórze 5 -7 w Poznaniu,                                                   ...
Termin składania ofert: 08-06-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym w Poznaniu pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska 48, ul. Grochowska 49, ul. Grochowska 50, Galla Anonima 2d, Galla Anonima 3-5, Ślusarska 11, Bukowa 1,...
Termin składania ofert: 03-06-2020 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji w komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wykonaniu modernizacji w komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części: 1) Część I ul. Kraszewskiego 19 - Wymiana stolarki okiennej z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót, 2) Część II ul. Staszica 6 - Wymi...
Termin składania ofert: 26-05-2020 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.