ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 17-05-2019 13:00 Więcej

Remont zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapac...
Termin składania ofert: 17-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów położonych w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej i ul. Opolskiej w podziale na dwie części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I - wykonanie prac rozbiórkowych  Obiektu 1 w tym:rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 4, wraz z  utylizacją pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych falistych, rozbiórka części budynku magazynowego oznac...
Termin składania ofert: 16-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynków ul. Rybaki 16 i Małeckiego 17

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Małeckiego 17 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofe...
Termin składania ofert: 15-05-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do miejskiego systemu grzewczego (4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci grzewczej,ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnejoraz wykonanie innych prac, które są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy w następujących mieszkal...
Termin składania ofert: 14-05-2019 12:00 Więcej

Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 100 dm3 w budynku przy ul. Wodnej 17/19 oraz Plac Kolegiacki 9 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 100 dm3 w budynku przy ul. Wodnej 17/19 oraz Plac Kolegiacki 9 w Poznaniu
Termin składania ofert: 29-04-2019 10:00 Więcej

Świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów tych przesyłek w sytuacji wyczerpania możliwości ich doręczenia l...
Termin składania ofert: 26-04-2019 13:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr...
Termin składania ofert: 25-04-2019 12:00 Więcej

Usunięcie usterek po przeglądzie przewodów kominowych – Poznań, ul. Galla 3, 3a, 5

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie usterek po przeglądzie przewodów kominowych w budynku przy ul. Galla 3, 3A i 5 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 25-04-2019 10:00 Więcej