ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa oraz wykonanie wymiany elektronicznych dwuczujnikowych podzielników ciepła z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 5, 5A i 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie wymiany elektronicznych dwuczujnikowych podzielników ciepła z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 5, 5A i 6.
Termin składania ofert: 18-11-2019 10:00 Więcej

Wykonanie polimeryzacji instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach przy ul. Wilczak 4, 4A i 4B w Poznaniu wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego zabudowy szacht technicznych, w podziale na III części

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie polimeryzacji instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach przy ul. Wilczak 4, 4A i 4B w Poznaniu wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego zabudowy szacht technicznych, w podziale na III części: Część I – polimeryzacja instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ulicy Wilcza...
Termin składania ofert: 15-11-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: Modra 8 m 1, Świt 26b m 7, Głogowska ...
Termin składania ofert: 13-11-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części

Część I – tereny administrowane przez POK nr 1 Część II – tereny administrowane przez POK nr 2 Część III – tereny administrowane przez POK nr 3 Część IV – tereny administrowane przez POK nr 5
Termin składania ofert: 12-11-2019 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19, ul. Stary Rynek 9/10 w Poznaniu (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19 oraz ul. Stary Rynek 9/10 wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi, w podziale na 3 części, w zakresie robót polegających na: Wykonanie projektu budowla...
Termin składania ofert: 05-11-2019 13:00 Więcej

Remont dachów i wyprowadzenie wentylacji pomieszczeń w budynkach dworców autobusowych w Poznaniu (w podziale na 2 części)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dachów i wyprowadzenia wentylacji pomieszczeń w budynkach dworców autobusowych w Poznaniu: 1)  ul. Armii Poznań dworzec autobusowy Poznań Garbary, 2)  ul. Starołęckiej 63e dworzec autobusowy Poznań Starołęka. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówien...
Termin składania ofert: 05-11-2019 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.