Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (20 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 20 części:

 • Mielżyńskiego 25 m 13, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Sikorskiego 16 m 9, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Chłapowskiego 25 m 8, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Pamiątkowa 25A m 5a, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Chłapowskiego 5 m 3,
 • Wawrzyniaka 37 m 27, w tym zmianę struktury lokalu, sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją”, oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Grottgera 7a m 11,
 • Sikorskiego 24 m 1, w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki,
 • Sucha 4a m 2 i 4, w tym przyłączenie pokoju do lokalu, sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Wodna 23 m 7, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Staszica 11/13 m 21, w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki,
 • os Powstańców Warszawy 9H m 84,
 • Piłsudskiego 106 m 2, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Wielkopolski 2 m 64,
 • Grobla 6 m 9,
 • Ratajskiego 1A m 11, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Kosińskiego 19 m 9, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Drzymały 16 m 4, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Gnieźnieńska 1 m 11, w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki, sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Głuszyna 134 m 1 w tym wydzielenie pomieszczenia łazienki i kuchni.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/350548

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00

Termin publikacji: 27-05-2020 13:56

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:27


Załączniki

Ogłoszenie (245 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (353.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (155.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (313.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (8.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (35.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (32.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Tabelaryczne zestawienie złożonych ofert - załącznik do Informacji z otwarcia ofert (53.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (58.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do wyniku postępowania (180.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (761.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.05.2020 14:03

Data aktualizacji informacji: 26.08.2020 11:26Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.