ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej
no image

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania licencyjnego, dostawa macierzy dyskowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych. Szczegółowy opis ...
śr, 04-12-19 Więcej
no image

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego/mobilnego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego 1, Zadanie 3 – dostawa oprogramowania licencyjnego 2, Zadanie 4 – dostawa serwera z systemem ope...
pt, 05-10-18 Więcej
no image

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
śr, 18-10-17 Więcej
no image

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania
wt, 25-04-17 Więcej
no image

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być produkowane seryjnie i mieć charakter systemowy tzn. umożliwiający zestawianie mebli ze sobą w różnych konfiguracjach i pozwalający na rozbudowę systemu o kolejne meble. Meble ...
czw, 30-03-17 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.