ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Świadczenie usług pogotowia technicznego na nieruchomościach stanowiących komunalny zasób mieszkalny i użytkowy Miasta Poznania w podziale na 5 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone zostało pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/247144
Termin składania ofert: 05-09-2019 13:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., na terenie POK3

Usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 3; kontrola przewodów kominowych dotyczy 1589 lokali mieszkalnych i 251 lokali użytk...
Termin składania ofert: 23-08-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 2 części (POK 2 i POK 3)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części (POK 2 i POK 3) Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod...
Termin składania ofert: 21-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Nadolnik w Poznaniu

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/245936
Termin składania ofert: 20-08-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 2 części (POK 3 i POK 4)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części. Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod a...
Termin składania ofert: 12-08-2019 12:00 Więcej

Ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Mickiewicza 31, pl. Kolegiackim 12a w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/242456      
Termin składania ofert: 09-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie aplikacji internetowej do ewidencji i kontroli zasobu zarządzanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Stworzenia dedykowanego rozwiązania – aplikacji internetowej – umożliwiającej tworzenie dowolnych formularzy do wykorzystania w bieżącym zarządzaniu zasobem ZKZL. Celem podstawowym jest sprawne i efektywne przeprowadzenie zadania „Inwentaryzacja zasobu będącego w zarządzaniu ZKZL sp. z o.o.”.
Termin składania ofert: 19-07-2019 13:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3 Część I...
Termin składania ofert: 19-07-2019 12:00 Więcej