ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/298271 
Termin składania ofert: 10-02-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Siedzibie Zamawiającego, która jest położona ...
Termin składania ofert: 23-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 4 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/296349
Termin składania ofert: 10-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 3 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/295082  
Termin składania ofert: 03-01-2020 12:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej Ustawą.   Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71.00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świa...
Termin składania ofert: 30-12-2019 13:00 Więcej

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, specyfikacja sprzętu oraz wymagania dotyczące serwisu określone zostały zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ.
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej