Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Usługi

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 3 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/395072
Termin składania ofert: 15-12-2020 13:00 Więcej

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części: Część 1 - Świadcze...
Termin składania ofert: 27-11-2020 13:00 Więcej

Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej --> https://platformazakupowa.pl/transakcja/387006
Termin składania ofert: 29-10-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji dźwigów i platform schodowych w budynkach na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie Nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części: Część I – tereny administrowane przez POK nr 1 Część II – tereny administrowane przez POK n...
Termin składania ofert: 23-10-2020 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/375053
Termin składania ofert: 06-10-2020 13:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. ...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373420
Termin składania ofert: 10-09-2020 13:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Celem dia...
Termin składania ofert: 31-08-2020 14:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.