ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

no image

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowych w budynkach komunalnych w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni, w podziale na II części. a) część I: obsługa kotłowni w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: Św. Wawrzyńca 26 a, b, ul. Dworkowej 16, ul. Kościelnej 4, ul. Nowotarskiej 26b.7, ul. Bałtyckiej 12, ul. Szczepankowo 72, al. Marci...
śr, 07-11-18 Więcej
no image

Opróżnianie oraz uporządkowanie 200 lokali będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opróżnianiu oraz uporządkowaniu 200 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz  z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  ...
pon, 05-11-18 Więcej
no image

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o...
pon, 05-11-18 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych budynkach, zarządzanyc...
Termin składania ofert: 06-11-2018 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 11 części

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części: Budynek przy ul. Rybaki 16 Bud...
Termin składania ofert: 23-10-2018 12:00 Więcej

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Przedmiotem zamówienia jest:  załadunek i wywiezienie wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów seg...
Termin składania ofert: 22-10-2018 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnego położonego w Poznaniu przy Naramowickiej 144A Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej poniżej.  Szczegółowy zakres ...
Termin składania ofert: 22-10-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się ...
Termin składania ofert: 16-10-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym – tereny wewnętrzne administrowane przez POK 3 – Stary Rynek i okolice (IIa)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym - tereny wewnętrzne administrowane przez POK nr 3...
Termin składania ofert: 12-10-2018 12:00 Więcej

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarem oraz zinwentaryzowaniem WLZ, instalacji piorunochronnej i uziomów w budynkach – w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia są: usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgo...
Termin składania ofert: 05-10-2018 13:00 Więcej