Usługi

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części: Część 1 Świadczenie kompleksowej usługi sprząt...
Termin składania ofert: 29-11-2019 13:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników prze...
Termin składania ofert: 28-11-2019 00:00 Więcej

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym tj. wodomierzy zimnej i/lub ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót budowlanych) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresi...
Termin składania ofert: 21-11-2019 12:00 Więcej

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Postępowanie wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/265615
Termin składania ofert: 19-11-2019 13:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części

Część I – tereny administrowane przez POK nr 1 Część II – tereny administrowane przez POK nr 2 Część III – tereny administrowane przez POK nr 3 Część IV – tereny administrowane przez POK nr 5
Termin składania ofert: 12-11-2019 13:00 Więcej

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody

Przedmiotem zamówienia jest  wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót budowlanych) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakre...
Termin składania ofert: 04-11-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części

postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/264722
Termin składania ofert: 25-10-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie POK 3

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie POK 3 Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem:  https://pla...
Termin składania ofert: 08-10-2019 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.