ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym w podziale na III części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym w podziale na III części: Część Ia – tereny wewn...
Termin składania ofert: 10-08-2018 12:00 Więcej

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej – POK 1

Przedmiotem zamówienia są: usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgo...
Termin składania ofert: 08-08-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 3 części

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 3 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Cz. ...
Termin składania ofert: 18-07-2018 12:00 Więcej

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia są: usługi kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgo...
Termin składania ofert: 16-07-2018 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  modernizacji budynku wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, uzgodnień, pozwoleń dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci cieplnej usytuowanego...
Termin składania ofert: 13-07-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w lokalach zasobu komunalnego w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Cz. ...
Termin składania ofert: 11-07-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytuł...
Termin składania ofert: 09-07-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1000 lokalach w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot Umowy będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na podstawie odrębnych ...
Termin składania ofert: 28-06-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 100 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie oraz uporządkowanie 100 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 25-06-2018 12:00 Więcej

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania POK nr 1

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na obszarze POK nr 1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj. trzykrotnej pielęgnacji trawników o łącznej powi...
Termin składania ofert: 22-06-2018 12:00 Więcej