Archiwum

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (Archiwalne)

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
Termin składania ofert: 30-10-2017 10:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania (Archiwalne)

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania
Termin składania ofert: 24-05-2017 11:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (Archiwalne)

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być produkowane seryjnie i mieć charakter systemowy tzn. umożliwiający zestawianie mebli ze sobą w różnych konfiguracjach i pozwalający na rozbudowę systemu o kolejne meble. Meble ...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu (Archiwalne)

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Rozbiórkę budynku usługowego, budynków gospodarczych i garażowych zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiórkę z dnia 18.05.2016 r. nr 914/2016 wydaną przez Prezydenta Mi...
Termin składania ofert: 12-01-2017 00:00 Więcej

Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych z kabiną wraz z dobudową szybu na potrzeby podnośnika w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych z kabiną wraz z dobudową szybu na potrzeby podnośnika w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu w oparciu o dokumentacją projektową oraz konserwacja urządzenia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonan...
Termin składania ofert: 17-10-2016 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinn...
Termin składania ofert: 12-10-2016 00:00 Więcej

Dobudowa szybu windy wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu (Archiwalne)

Dobudowa szybu windy wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu
Termin składania ofert: 14-09-2016 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje: I Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy: 1. ul. Opolskiej 94-96, 98 2. ul. Opolskiej 100-102, 104 3. ul. Opolskiej 106 b 5 4. ul. Opolskiej 106 b 6 5. ul. Opolskiej 106 b 7 6. ul. Opolskiej 106 b 10 7. ul. Opolskiej 106 b 11 8. ul. Opolskiej 106 b...
Termin składania ofert: 09-09-2016 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie fragmentu nawierzchni ul. Dymka i ul. Żelaznej w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie fragmentu nawierzchni ul. Dymka i ul. Żelaznej (łącznie ok. 600 mb) wraz z projektem organizacji ruchu w związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, Pełnienie nadzoru autorskiego
Termin składania ofert: 05-09-2016 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A Część 1: I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej ...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.