Archiwum

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego
Termin składania ofert: 20-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku (w budynkach określonych w załącznikach) na terenie Miasta Poznania, o powierzchni: tereny zielone: 4...
Termin składania ofert: 16-01-2014 00:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (Archiwalne)

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności: 1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach z częstotliwością określoną w załączniku nr 10 do SIWZ; 2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego; 3) transport nieczystości...
Termin składania ofert: 15-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych rejestrowanych z mocą dokumentu urzędowego (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych – rejestrowanych, z mocą dokumentu urzędowego oraz zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy
Termin składania ofert: 09-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru przesyłek z ...
Termin składania ofert: 07-01-2014 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32 (Archiwalne)

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32
Termin składania ofert: 07-01-2014 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 16-12-2013 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych 5 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Wawrzyniaka 8 m 9 2. ul. Galla 11 a m 3 3. ul. Ratajczaka 13 m 8 4. ul. Bu...
Termin składania ofert: 11-12-2013 00:00 Więcej

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Całodobowa ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy] w siedzibie spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., usytuowanej w budynku przy u...
Termin składania ofert: 06-12-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 195AB w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciepła ...
Termin składania ofert: 18-09-2013 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.