ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Archiwum

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 (Archiwalne)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 - zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie wyznaczonym przedmiarem robót
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej
no image

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul.Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.
pon, 18-01-16 Więcej

Świadczenie usług pocztowych rejestrowanych z mocą dokumentu urzędowego (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, z mocą dokumentu urzędowego oraz zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy
Termin składania ofert: 13-01-2016 00:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności: 1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach ujętych w załączniku nr 10 do SIWZ; 2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego...
Termin składania ofert: 13-01-2016 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego- postępowanie II (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 07-01-2016 00:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 t.j.) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ] w si...
Termin składania ofert: 21-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z załączn...
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego (Archiwalne)

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do SWIZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: -opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskani...
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały 8 w Poznaniu, w podziale na 5 części (Archiwalne)

Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały 8 w Poznaniu, w podziale na 5 części: 1. wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 1, 2. wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 6, 3. remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 1A, 4. remont lokal...
Termin składania ofert: 27-10-2015 00:00 Więcej

Dialog techniczny (Archiwalne)

Dialog techniczny w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 8.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rubież w ...
Termin składania ofert: 02-10-2015 00:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.