Archiwum

Dostawa ciepła do budynków przy ul. Fabrycznej18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 ab w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków przy ul. Fabrycznej18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu.
Termin składania ofert: 09-09-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody do budynków przy ul.Fabrycznej 18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody do budynków przy ul.Fabrycznej 18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu
Termin składania ofert: 30-08-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciep...
Termin składania ofert: 22-08-2013 00:00 Więcej

Zakup kotłów gazowych (Archiwalne)

Zakup kotłów gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul.Głogowskiej 183-185 (HOVAL UNO-3 160 kW), Głogowskiej 195AB (HOVAL TOP GAS 2x60 kW) i Fabrycznej 18ABC (HOVAL ULTRA GAS 150 kW) wraz z urządzeniami pomocniczymi
Termin składania ofert: 01-08-2013 00:00 Więcej

Ochrona nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 przy użyciu monitoringu wizyjnego (Archiwalne)

Ochrona nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 przy użyciu monitoringu wizyjnego poprzez rejestrowanie, przesyłanie do centrum monitoringu i przeglądanie danych z kamer zainstalowanych na nieruchomości w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, aktami wandalizmu, penetracją i p...
Termin składania ofert: 22-05-2013 00:00 Więcej

Demontaż istniejących urządzeń oraz wybudowanie placu zabaw wraz z zestawami integracyjnymi przy ul. Paszty w Poznaniu (Archiwalne)

Demontaż istniejących urządzeń oraz wybudowanie placu zabaw wraz z zestawami integracyjnymi przy ul. Paszty w Poznaniu – działka 9/70, ark. 18,obr. Jeżyce, zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 09-05-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do 3 budynków (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych ul.Fabryczna 18 ABC, ul.Głogowska 183-185, ul.Głogowska 195AB w Poznaniu
Termin składania ofert: 26-04-2013 00:00 Więcej

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, części wspólnych i terenu przyległego do budynku położonego w Poznaniu przy ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Zapytanie o cenę - sprzątanie pomieszczeń biurowych, części wspólnych i terenu przyległego do budynku położonego w Poznaniu przy ul. Matejki 57
Termin składania ofert: 23-04-2013 00:00 Więcej

Remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu-przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej (Archiwalne)

Remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu-przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej, obejmujący: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty zduńskie, c) roboty instalacyjne ele...
Termin składania ofert: 15-04-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania: Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dl...
Termin składania ofert: 10-04-2013 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.