Archiwum

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego o funkcjonalność do obsługi procesu czynszowego administrowanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego o funkcjonalność do obsługi procesu czynszowego administrowanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-08-2016 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji osiedla mieszkaniowego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) osiedla mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz p...
Termin składania ofert: 07-07-2016 00:00 Więcej

Wyniki postępowań cząstkowych do umowy ramowej ochrona fizyczna (Archiwalne)

Wyniki postępowań cząstkowych do umowy ramowej na ochronę fizyczną nieruchomości w Poznaniu
Termin składania ofert: 16-06-2016 00:00 Więcej

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: 1. ul. Żelazna 9 m 1 2. ul. Galla 2 m 12 3. ul. Dojazd 30 barak 4 m 5 4. ul...
Termin składania ofert: 09-06-2016 00:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 4 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 4 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu: ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kan...
Termin składania ofert: 06-06-2016 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu.
Termin składania ofert: 05-05-2016 00:00 Więcej

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach (Archiwalne)

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych 750 spraw
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (Archiwalne)

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na ?nansowanie nakładów na inwestycję budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Rubież w Poznaniu i zagospoda...
Termin składania ofert: 16-03-2016 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji in...
Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.