ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Archiwum

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: 1. ul. Żelazna 9 m 1 2. ul. Galla 2 m 12 3. ul. Dojazd 30 barak 4 m 5 4. ul...
Termin składania ofert: 09-06-2016 00:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 4 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 4 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu: ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kan...
Termin składania ofert: 06-06-2016 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu.
Termin składania ofert: 05-05-2016 00:00 Więcej

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach (Archiwalne)

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych 750 spraw
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej
no image

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na ?nansowanie nakładów na inwestycję budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Rubież w Poznaniu i zagospoda...
pon, 28-12-15 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji in...
Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00 Więcej

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Archiwalne)

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje: 1.świadczenie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemami GRANIT, FK i KP, 2.świadczenie opieki serwisowej w zakresie systemów GRANIT, FK i KP, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego,: 3.konsultacje w zakresie syst...
Termin składania ofert: 29-02-2016 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania (Archiwalne)

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania: ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnac...
Termin składania ofert: 25-02-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym. (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytu...
Termin składania ofert: 12-02-2016 00:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.