Archiwum

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego (Archiwalne)

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do SWIZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: -opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskani...
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały 8 w Poznaniu, w podziale na 5 części (Archiwalne)

Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały 8 w Poznaniu, w podziale na 5 części: 1. wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 1, 2. wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 6, 3. remont lokalu - ul. Drzymały 8 m 1A, 4. remont lokal...
Termin składania ofert: 27-10-2015 00:00 Więcej

Dialog techniczny (Archiwalne)

Dialog techniczny w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 8.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rubież w ...
Termin składania ofert: 02-10-2015 00:00 Więcej

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rubież w Poznaniu (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Rubież, obręb Naramowice; ark. 09; dz. 23/5, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego b...
Termin składania ofert: 02-10-2015 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na remont zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Woźnej 15 w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na remont zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Woźnej 15 w Poznaniu wpisanej do rejestru zabytków pod nr A117 wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji.
Termin składania ofert: 16-09-2015 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej ul. Dymka i ul. Bolka w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 ...
Termin składania ofert: 21-08-2015 00:00 Więcej

Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa w Poznaniu (Archiwalne)

Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa w Poznaniu – działka 32/14, ark. 05,obr. Śródka, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10-08-2015 00:00 Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 doSIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi: — taryfa G11: 4 500 MWh, — taryfa C11: 1 600 MWh, — taryfa C12a:...
Termin składania ofert: 03-08-2015 00:00 Więcej

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części (Archiwalne)

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 1. ul. Wojskowa 8 – dobudowa przewodów wentylacyjnych 2. ul. Młyńska 2/ Nowowiejskiego 17 - dobudowa przewodów wentylacyjnych 3. ul. Wierzbięcice 14 i 14 B – dobudowa przewodów kominowych 4. ul. Les...
Termin składania ofert: 22-07-2015 00:00 Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości (Archiwalne)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi: - taryfa G11: 3 500 MWh, - taryfa C11: 1 300 MWh, - taryfa C12a: 780 MWh (strefa sz...
Termin składania ofert: 26-06-2015 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.