Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A
Część 1:
I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10 w następującym zakresie: a) projekt węzła cieplnego, b) projekt włączenia się do istniejącej instalacji c.o. wraz z rozdzielaczem, układem pompowym, regulatorem pogodowym opartym na zaworach trójdrogowych oraz opomiarowaniem wszystkich obwodów. Dokumentacja winna zostać sporządzona w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji dwg AC 2008. II. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym m.in., z Veolia S.A., opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowych inwestycji, III. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji w każdym z budynków, IV. Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

Część 2
I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Rolnej 8, 8A w następującym zakresie: a) projekt pomieszczenia węzła, b) projekt węzła cieplnego, c) projekt włączenia się do istniejącej instalacji c.o. wraz z rozdzielaczem, układem pompowym, regulatorem pogodowym opartym na zaworach trójdrogowych. Dokumentacja winna zostać sporządzona w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji dwg AC 2008. II. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym m.in., z Veolia S.A., opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowych inwestycji, III. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji w każdym z budynków, IV. Wykonanie robót budowlano- montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową

Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00

Termin publikacji: 26-07-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 25.06.2022 22:55


Załączniki

wyniki (388.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (1.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowne (5.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie 144324 (510.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 158809-2016 (195.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wizja lokalna (70.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.07.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 26.07.2016 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.