Sprzedaż (wykup) lokali mieszkalnych

Aktualnie ZKZL sp. z o. o. przygotowuje do sprzedaży przez Miasto Poznań (Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20):

  • lokale zwolnione z dyspozycji Policji (na wniosek najemcy wg przyjętej kolejności realizacji) – na zasadach określonych w uchwale nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19.11.2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
  • lokale w budynkach mieszkalnych jednolokalowych (na wniosek najemcy po wyrażeniu przez Prezydenta Miasta Poznania zgody na sprzedaż) – na zasadach określonych w uchwale nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18.06.2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży.

Inne lokale ZKZL sp. z o. o. będzie przygotowywać do sprzedaży pod warunkiem, że właściciel lokalu, tj. Miasto Poznań przeznaczy lokal do sprzedaży (aktualnie nie ma wykazu takich lokali) i najemca, poinformowany o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, wyrazi zainteresowanie wykupem lokalu na warunkach określonych w uchwale Rady Miasta Poznania.

Data wydruku: 10.12.2023 00:39


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.