Sprzedaż (wykup) lokali mieszkalnych

W przypadku sprzedaży przez Miasto Poznań lokalu mieszkalnego pierwszeństwo w jego nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku sprzedaży przez Miasto Poznań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym, stanowiącym w całości przedmiot najmu, zgodnie z art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w jego nabyciu przysługuje osobie fizycznej, która jest najemcą nieruchomości, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Złożenie przez najemcę wniosku o sprzedaż lokalu/nieruchomości nie powoduje powstania roszczenia o sprzedaż lokalu/nieruchomości.

Data wydruku: 24.05.2022 13:11


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.