ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Sprzedaż lokali – mieszkania policyjne

W związku z podjęciem w dniu 19.11.2019 r. przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XIX/321/VIII/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych informujemy, że z dniem 17.12.2019 r. przystępujemy do sukcesywnej realizacji wniosków najemców lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione.

W pierwszej kolejności będą przygotowywane do sprzedaży lokale położone w budynkach:

  • ul. Łaskarza 6
  • ul. Małachowskiego 1 / Św. Michała 31, 33, 35, 37
  • ul. Wilczak 4b

Wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożone przez najemców do dnia wejścia w życie ww. uchwały, tj. do dnia 17.12.2019 r. pozostają ważne.
Najemcy, którzy dotąd nie złożyli wniosku, mogą to zrobić w terminie do dnia 31.12.2022 r. i wówczas zachowają prawo do bonifikat od ceny sprzedaży lokalu.

O przystąpieniu do realizacji złożonego wniosku każdy najemca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Data wydruku: 21.02.2020 13:20