Sprzedaż lokali – mieszkania policyjne

W związku z podjęciem w dniu 19.11.2019 r. przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XIX/321/VIII/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych informujemy, że z dniem 17.12.2019 r. przystąpiliśmy do sukcesywnej realizacji wniosków najemców lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione.

Obecnie przygotowujemy do sprzedaży lokale położone w budynkach:

ul. Łaskarza 4

ul. Łaskarza 6

ul. Małachowskiego 1 / Św. Michała 31, 33, 35, 37

ul. Małachowskiego 3,5,7

ul. Małachowskiego 9, 11, 13

ul. Tomickiego 20

ul. Wilczak 4, Wilczak, 4a, Wilczak 4b

Wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożone przez najemców do dnia wejścia w życie ww. uchwały, tj. do dnia 17.12.2019 r. pozostają ważne.

Najemcy, którzy dotąd nie złożyli wniosku, mogą to zrobić w terminie do dnia 31.12.2022 r. i wówczas zachowają prawo do bonifikat od ceny sprzedaży lokalu.

O przystąpieniu do realizacji złożonego wniosku każdy najemca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Data wydruku: 21.01.2022 14:50


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.