Sprzedaż lokali – mieszkania policyjne

W związku z podjęciem w dniu 19.11.2019 r. przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XIX/321/VIII/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych informujemy, że z dniem 17.12.2019 r. przystąpiliśmy do sukcesywnej realizacji wniosków najemców lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione.

Obecnie przygotowujemy do sprzedaży lokale położone w budynkach:

ul. Łaskarza 4

ul. Łaskarza 6

ul. Małachowskiego 1 / Św. Michała 31, 33, 35, 37

ul. Małachowskiego 3,5,7

ul. Małachowskiego 9, 11, 13

ul. Tomickiego 20

ul. Wilczak 4, Wilczak, 4a, Wilczak 4b

ul. Św. Michała 25, 27, 29

ul. Św. Michała 19, 21, 23

ul. Chłapowskiego 13, 14

Wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożone przez najemców do dnia wejścia w życie ww. uchwały, tj. do dnia 17.12.2019 r. pozostają ważne.

Najemcy, którzy dotąd nie złożyli wniosku, mogą to zrobić w terminie do dnia 31.12.2022 r. i wówczas zachowają prawo do bonifikat od ceny sprzedaży lokalu.

O przystąpieniu do realizacji złożonego wniosku każdy najemca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Data wydruku: 05.07.2022 05:01


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.