INWESTYCJE

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. realizuje program Budowy Mieszkań komunalnych i socjalnych w celu zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Poznania.

W 2016 roku zostały oddane do użytku 62 lokale mieszkalne przy ul. Rubież na Naramowicach,
a w 2017 r. 90 mieszkań przy ul. Bolka. W 2018 roku zakończyła się budowa kolejnych budynków – przy ul. Dymka, gdzie zostały oddane 94 mieszkania oraz przy ul. Zawady, gdzie powstało 46 lokali mieszkalnych.

W trakcie realizacji jest budowa przy ul. Biskupińskiej (120 lokali mieszkalnych) oraz przy  ul. Darzyborskiej (50 lokali mieszkalnych – budownictwo socjalne). Do realizacji przygotowywanych jest kilka kolejnych pól inwestycyjnych. W 2019 roku planujemy rozpoczęcie budowy przy ul. Hulewiczów, ul. Opolskiej oraz ul. Darzyborskiej.

Data wydruku: 06.12.2021 00:14


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.