ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Inwestycje zrealizowane przez ZKZL

Inwestycje do roku 2013

Inwestycje budownictwa komunalnego zrealizowane w latach 2004-2013

Budynek Liczba
lokali
Termin
rozpoczęcia
prac
Termin
zakończenia
prac
Koszt inwestycji

Nadolnik – budynki nr
13,14,16,17,15,9,10,10B

237 I kw. 2004 r. III kw. 2010 r. ok. 30,23 mln zł.
Darzyborska 15 –
4 segmenty
po 8 mieszkań

32 III kw. 2005 r. I kw. 2006 r. ok. 3,8 mln zł.
Karpacka 12

14 IV kw. 2005 r. III w. 2006 r. ok. 1,6 mln zł.

Fabryczna 18

45 III kw. 2005 r. III kw. 2006 r. ok. 5,64 mln zł.

Sempołowskiej 10,12/
Okrzei 46, 48

90 III kw. 2007 r. IV kw. 2008 r. ok.23,24 mln zł.

Fabryczna 8

20 II kw. 2010 r. I kw. 2011 r. ok. 3,25 mln zł.

Głuszyna 123, 123A,
123B, 123C

96 III kw. 2011 r. II kw. 2012 r. ok. 3,3 mln zł.

Bolka 8

32 I kw. 2012 r. IV kw. 2012 r. ok. 3,3 mln zł.

Łaskarza 3,5,7

93 III kw. 2012 r. III kw. 2013 r. 10,6 mln zł.

Podolańska 44, 44A, 44B

105 I kw. 2013 r. IV kw. 2013 r. ok. 11,2 mln zł.

Łącznie w latach 2004-2013 wybudowano 764 lokale mieszkalne.

Program Renowacji Kamienic realizowany był w latach 2002-2010 przy współudziale finansowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem programu renowacji kamienic było:

 • przywrócenie kamienicom pierwotnych walorów architektonicznych i estetycznych,
 • pozyskanie dodatkowych mieszkań,
 • realizacja możliwej dobudowy i nadbudowy istniejących kamienic,
 • racjonalne zaplanowanie powierzchni użytkowej budynku,
 • wykonanie niezbędnych rozbiórek
 • obniżenie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Miasto i najemców, m.in. poprzez odnowienie wartości technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku.

L.p.

Budynek

Liczba lokali mieszkalnych

Powierzchnia użytkowa lokali

Termin realizacji prac

Koszt inwestycji

1.

Grobla 22

21

1.143,37 m 2

2004 r.-2005 r.

   3,56 mln zł.

2.

23 Lutego 8</p

15

721,50 m 2

2004 r.-2005 r.

   2,45 mln zł.

3.

Grobla 4

15

809,50 m 2

2004 r. -2007 r.

   4,36 mln zł.

4.

Grobla 5

18

855,40 m 2

2004 r.-2007 r.

   4,55 mln zł.

5.

Dąbrowskiego 42

budynek użytkowy

644,40 m 2

2004 r.-2011 r.

   4,60 mln zł.

6.

Wielka 11

9

677,90 m 2

2005 r.-2008 r.

   4,32 mln zł.

7.

Wroniecka 24

7

397,40 m 2

2005 r.-2008 r.

   4,60 mln zł.

8.

Gołębia 3

9

483,50 m 2

2005 r.-2008 r.

   3,29 mln zł.

9.

Polna 2/ Dąbrowskiego 84

23

723,75 m 2

2005 r.-2006 r.

   2,95 mln zł.

10.

Półwiejska 31

15

922,40 m 2

2004 r.-2007 r.

   3,73 mln zł.

11.

Nowowiejskiego 23

33

2771,8 m²

2008-2009 r.

2,73 mln

12.

Siemiradzkiego 2

20

1.938,90 m 2

2008 r.-2010 r.

 11,34 mln zł.

13.

Matejki 59

budynek użytkowy

2.020,74 m 2

2008 r.-2011 r.

 13,28 mln zł.

14.

Matejki  57

budynek użytkowy

2.970,40 m 2

2002 r.-2012 r.

   4,27 mln zł.

15.

Kościuszki 80

30

  1.927,80 m 2

2012 r.-2012 r.

   1,08 mln zł.

W latach 2004-2010 ZKZL wykonał termomodernizację 18 budynków mieszkalnych:

L.p.

Budynek

Koszty inwestycji

1.

Dąbrowskiego 116

340.000 zł

2.

Dąbrowskiego 120

300.000 zł

3.

Głogowska 183-185

1.900.000 zł

4.

Głogowska 195 a,b

1.200.000 zł

5.

Słowackiego 62/Wawrzyniaka 12

1.530.000 zł

6.

Wawrzyniaka 38

1.620.000 zł

7.

Głogowska 53

921.000 zł

8.

Główna 37

390.000 zł

9.

Wrocławska 3

375.000 zł

10.

Długa 7

588.000 zł

11.

23 Lutego 18

2.000.000 zł

12.

Chłapowskiego 5,5a,6

738.000 zł

13.

Madalińskiego 19

 476.000 zł

14.

Rolna 8, 8a

400.000 zł

15.

Wilczak 4, 4a, 4b

2.160.000 zł

16.

Umińskiego 19

760.000 zł

Łączny koszt prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych wyniósł prawie 15,7 mln zł. W ramach termomodernizacji obiektów wykonano nie tylko odnowienie (ocieplenie) elewacji, ocieplenie dachów. ale przede wszystkim wprowadzone zostały nowe instalacje cieplne wraz z nowymi źródłami ciepła (zastąpienie dotychczasowego, najczęściej tradycyjnego, węglowego ogrzewania – ogrzewaniem gazowym).

Od 2006 r. Miasto Poznań – ZKZL, przeprowadziło termomodernizację następujących budynków, w których mieszczą się Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:

Lp.

Adres

Koszt termomodernizacji

1.

Garczyńskiego 15/17

1.000.000 zł

2.

Grochowska 110

360.000 zł

3

Grochowska 50

455.000 zł

4

Kostrzyńska 3

150.000 zł.

5

Kórnicka 24

1.200.000 zł.

6

Mickiewicza 31

3.000.000 zł.

7

os. Piastowskie 81

600.000 zł.

8

Zwycięstwa 108

796.000 zł

9

Słowackiego 43

580.000 zł

10

Śniadeckich 42

310.000 zł.

11

Bukowa 1

450.000 zł.

12

Czwartaków 17

240.000 zł.

13

Ognik 18

218.000 zł.

14

Saperska 14

195.000 zł.

15

Świt 47-49

660.000 zł.

16

Ziębicka 16

640.000 zł.

17

Chrobrego118

890.000 zł.

18

28 czerwca 1956 r. nr 149

1.500.000 zł.

19

Kasprzaka 16

1.400.000 zł.

20

Opolska 58

1.300.000 zł.

SUMA

15.944.000 zł.

Wybrane inwestycje

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 149

ul. Czwartaków 17

ul. Kasprzaka 16

ul. Ognik 18

ul. Opolska 58

ul. Saperska 14

ul. Świt 47-49

ul. Ziębicka 16

Łączna suma nakładów na termomodernizację NZOZ od 2006 r. (tj,. od przejęcia przez ZKZL) wyniosła prawie 16 mln zł. Dodatkowo ZKZL w latach 2006-2009 przystosował wszystkie obiekty NZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) za kwotę ok. 4,6 mln zł.

Inwestycje po roku 2013
 • W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 11/13 w Poznaniu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przeprowadził remont oraz zmianę systemu ogrzewania z pieców na instalację c. o. Prace zakończono w styczniu 2017 roku.
  • W latach 2013 – 2015 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. przeprowadził inwestycję polegającą na zmianie sposobu ogrzewania w budynkach przy ul. Żydowskiej 32 i Woźnej 5 w Poznaniu. W efekcie wykonania prac nastąpiła zmiana sposobu ogrzewania – zastąpienie dotychczasowego tradycyjnego, węglowego ogrzewania, ogrzewaniem z miejskiej sieci grzewczej, co przyczyni się do spadku emisji spalin w rejonie Śródmieścia, obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz podniesienia standardu życia mieszkańców budynku.

ul. Woźna 5 (przed termomodernizacją)

ul. Woźna 5 (po termomodernizacji)

ul. Żydowska 32 (przed termomodernizacją)

ul. Żydowska 32 (po termomodernizacji)

  • W 2015 roku tut. Spółka wspólnie z Miejskim Konserwatorem Zabytków wykonała remont budynku przy ul. Woźnej 15 w Poznaniu polegający na renowacji elewacji, wymiany pokrycia dachowego, remontu klatki schodowej, instalacji elektrycznej i wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych.

ul. Woźna 15 (przed remontem)

ul. Woźna 15 (po remoncie)

  • W dniu 27.10.2016r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. odebrał prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji obejmującej projekt węzła cieplnego, projekt włączenia do istniejącej instalacji grzewczej, przygotowanie pomieszczenia zgodnie z wymogami dostawcy ciepła, dostawa i montaż węzła wraz z podłączeniem i uruchomieniem w budynku przy ul. Paderewskiego 10/Sieroca 10 oraz przy ul. Rolnej 8, 8A w Poznaniu.
  • W grudniu 2016 roku ZKZL sp. z o. o. ukończył inwestycję obejmującą budowę dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w każdym z nich przy ul. Rubież 19, 19A w Poznaniu (obr. Naramowice, ark. 09, dz. nr 23/5). Zrealizowana inwestycja posiada 15 lokali mieszkalnych 1-pokojowych, 32 lokale mieszkalne 2-pokojowe, 15 lokali mieszkalnych 3-pokojowych, co daje łącznie 62 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 29,89 m² do 73,00 m², w tym 4 lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Rubież 19, 19A (zasiedlona od stycznia 2017 r.)

ul. Rubież

Rubież – rzut

 • W październiku 2017 r. ZKZL sp. z o.o. ukończyła inwestycję przy ul. Bolka 8A i 8B  w Poznaniu (obr. Kobylepole, ark. 09, dz. nr 22/26) polegającej na budowie dwóch komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwoma lokalami użytkowymi. Łącznie w obu budynkach znajduje się 90 lokali mieszkalnych 2-pokojowych o średniej powierzchni użytkowej ok. 51,6 m², w tym 6 lokali dla osób niepełnosprawnych.

 • W kwietniu 2018 roku zakończyła się inwestycja przy ul. abp. W. Dymka, która obejmowała 2 budynki z 94 mieszkaniami.  Lokale, oddane poznaniakom, są dwupokojowe (z balkonami) i mają powierzchnię ok. 50 mkw. Mieszkania są gotowe do wprowadzenia – łazienki zostały w pełni wyposażone, w każdej kuchni znajduje się kuchenka. Zagospodarowany został też teren przed budynkiem. Zadbano m. in. o parking i plac zabaw. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych, czyli około 2500 zł/mkw. Na realizację inwestycji Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu podpisał umowę na dotację z Funduszu Dopłat – rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansuje to przedsięwzięcie kwotą 4,6 mln zł, co stanowi 35 proc. kosztów budowy.
 • W grudniu 2018 roku została zakończona inwestycja budownictwa komunalnego obejmująca budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w każdym z nich przy ul. Zawady w Poznaniu (obr. Śródka, ark. 05, dz. 15/3). Łącznie w obu budynkach powstało 46 lokali mieszkalnych 2-pokojowych o średniej powierzchni użytkowej ok. 47 m², w tym 3 lokale dla osób niepełnosprawnych oraz 2 lokale użytkowe.

 • W lipcu 2019 roku oddano du użytku 8 dwupiętrowych budynków komunalnych przy ul. Lirycznej. Znajduje się w nich 120 mieszkań.  Aż 24 lokale na Strzeszynie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po 3 na parterach każdego z budynków. Najwięcej jest  lokali 2-pokojowych – 72. Projekt przewidywał także budowę 32 kawalerek oraz 16 mieszkań  3 – pokojowych. Największe „M” ma 66,34 m2, najmniejsze – 33,38 m2. Na Strzeszynie oprócz mieszkalnych budynków powstał też nowy układ dróg wewnętrznych, miejsca postojowe oraz plac zabaw dla najmłodszych. Koszt tej inwestycji to prawie 18 milionów złotych.
 • W kwietniu 2020 roku oddano do użytku 6 parterowych budynków komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu (obr. Kobylepole, ark. 22, dz. 8/8). Znajduje się w nich 50 mieszkań 1 lub 2-pokojowych, o średniej powierzchni 42 m2, z czego 6 przystosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz mieszkalnych budynków powstał też układ dróg wewnętrznych i chodników, miejsca postojowe oraz dwa place zabaw dla najmłodszych. Koszt inwestycji to prawie 13,2 miliona złotych.

Data wydruku: 22.10.2020 01:54


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.