ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Inwestycje planowane

Inwestycje mieszkaniowe planowane w 2019 roku.

L.p.

Adres

Oznaczenie działki (obręb/ark./dz.)

Liczba budynków

Liczba planowanych lokali

Planowany termin rozpoczęcia budowy

1.

ul. Hulewiczów

obr. Piątkowo, ark. 03, dz. 814/5

1

56

II kw. 2019 r.

2.

ul. Opolska

obr. Dębiec, ark. 32, dz. 106/9, 106/10, 106/11

5

293

III/IV kw. 2019 r.

3.

ul. Darzyborska (budynki komunalne)

obr. Kobylepole, ark. 14, dz. 6/17; 6/19; 6/23; 7/15; 7/18; 7/24; 7/26

 

 

7

253

IV kw. 2019 r.

Wizualizacja inwestycji na ul. Hulewiczów

Wizualizacja inwestycji na ul. Opolskiej

Data wydruku: 24.08.2019 22:01