Inwestycje planowane

Inwestycje mieszkaniowe planowane w 2019 roku.

L.p.

Adres

Oznaczenie działki (obręb/ark./dz.)

Liczba budynków

Liczba planowanych lokali

Planowany termin rozpoczęcia budowy

1.

ul. Opolska

obr. Dębiec, ark. 32, dz. 106/9, 106/10, 106/11

5

293

III/IV kw. 2019 r.

2.

ul. Darzyborska (budynki komunalne)

obr. Kobylepole, ark. 14, dz. 6/17; 6/19; 6/23; 7/15; 7/18; 7/24; 7/26

 

7

253

IV kw. 2019 r.


Wizualizacja inwestycji na ul. Opolskiej

Data wydruku: 21.01.2022 14:59


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.