Zgłoś awarie

W przypadku wystąpienia awarii albo usterki w budynku komunalnym lub zajmowanym lokalu należy skontaktować się z Administratorem budynku w godzinach funkcjonowania spółki

61 415-88-00

W sprawach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

112 – Ogólny numer alarmowy
994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne


Zgłoszenie można dokonać on-line za pomocą specjalnie przygotowanej strony

zgloszenia.zkzl.poznan.pl

Zgłoszenie usterki i awarii poza godzinami prac Administratora należy kierować do Pogotowia Technicznego pod numerem:

61 415-87-00

Pogotowie Techniczne funkcjonuje całodobowo.

Data wydruku: 10.12.2023 02:36


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.