Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu (Archiwalne)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy:

1. ul. Opolskiej 94-96, 98

2. ul. Opolskiej 100-102, 104

3. ul. Opolskiej 106 b 5

4. ul. Opolskiej 106 b 6

5. ul. Opolskiej 106 b 7

6. ul. Opolskiej 106 b 10

7. ul. Opolskiej 106 b 11

8. ul. Opolskiej 106 b 12

9. ul. Opolskiej 106 b 13A

II Uporządkowanie terenu niezwłocznie po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki (dotyczy każdego z ww. zadań) na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR – załącznik nr 2 do umowy)

III Dostarczenie do Zamawiającego map geodezyjnych powykonawczych.

Termin składania ofert: 09-09-2016 00:00

Termin publikacji: 25-08-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 25.06.2022 21:27


Załączniki

dokumentacja (38.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

info z otwarcia (307.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 302724-2016 (310.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 330472-2016 (199.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (12.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (300.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 25.08.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 25.08.2016 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.