Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu (Archiwalne)

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Rozbiórkę budynku usługowego, budynków gospodarczych i garażowych zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiórkę z dnia 18.05.2016 r. nr 914/2016 wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania, uporządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do budowy 2 budynków mieszkalnych – wywóz gruzu znajdującego się na placu budowy oraz utylizację odpadów zgodnie z pkt. 3.2.1. SIWZ.

b) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska – tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy.

c) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych), zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę z dnia 08.09.2016 nr 1857/2016 oraz dokumentacją projektową, a nadto wykonanie nowego zjazdu, zagospodarowanie terenu otaczającego budynki oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków.

d) koordynacja wykonania przyłączy mediów realizowanych przez gestorów (ENEA, VEOLIA, PSG itp.)

Termin składania ofert: 12-01-2017 00:00

Termin publikacji: 16-12-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 25.06.2022 21:49


Załączniki

dokumentacja (87.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (27.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 3 (821.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia (522 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na pytania do siwz (562.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz 2 (10 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie (130.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2569-2017 (129.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 23563-2017 (167 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (1019.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zmiana terminu skladania ofert (423.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.12.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 16.12.2016 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.