ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielobranżowego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 21.

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/318128
Termin składania ofert: 11-03-2020 13:00 Więcej
no image

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1843), zwana dalej Ustawą.   Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...
czw, 27-02-20 Więcej

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacja zieleni zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II części: - Część I Przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie k...
Termin składania ofert: 04-03-2020 13:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zam...
Termin składania ofert: 27-02-2020 12:00 Więcej

Okresowe, co najmniej raz na pięć lat, kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją zasobu, w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowej kontroli (której obowiązek wykonania przypada co najmniej raz w ciągu pięciu lat), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, zgo...
Termin składania ofert: 17-02-2020 13:00 Więcej

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/298271 
Termin składania ofert: 10-02-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Siedzibie Zamawiającego, która jest położona ...
Termin składania ofert: 23-01-2020 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.