Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części:

Część 1 – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57 (budynek 5­kondygnacyjny – parter, I, II, III i IV piętro oraz poddasze) na łącznej powierzchni wewnętrznej 2548,10 m2 oraz zewnętrznej 470,00 m2.

Część 2 – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w terenowej jednostce Zamawiającego przy ulicy Łozowej 26 (Punkt Obsługi Klienta nr 4 – parter) na łącznej powierzchni wewnętrznej 149,87 m2 oraz zewnętrznej 21,50 m2.

Część 3 – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w terenowej jednostce Zamawiającego na osiedlu Piastowskim 77 (Punkt Obsługi Klienta nr 2 – I piętro) na łącznej powierzchni wewnętrznej 228,38 m2 oraz zewnętrznej 6,00 m2.

Część 4 – Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w terenowej jednostce Zamawiającego przy ulicy Ognik 20A (parter) na łącznej powierzchni wewnętrznej 314,90 m2 oraz zewnętrznej 145,00 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności, zakres czynności sprzątania i częstotliwość ich wykonywania oraz  zestawienie rodzaju powierzchni określony został w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących integralną część SIWZ – załącznik nr 10.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać do 01.12.2020 r. do godz.13.00.

Termin składania ofert: 01-12-2020 13:00

Termin publikacji: 16-11-2020 11:30

Drukuj
Data wydruku: 26.05.2022 06:57


Załączniki

Ogłoszenie (293.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (274.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne Postanowienia Umowne (IPU) - załącznik nr 10 do SIWZ (202.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Szczegółowy zakres czynności - zał. nr 1 do Umowy (105.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (edytowalne) (261 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (96.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi 25.11.2020 r. (117.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (98.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (90.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (120.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (175.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.11.2020 11:31

Data aktualizacji informacji: 08.01.2021 13:05Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.