Dostawy

Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich
do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich mycia

Postępowanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/476840
Termin składania ofert: 30-07-2021 12:00 Więcej

Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich mycia

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440985
Termin składania ofert: 30-04-2021 12:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 5 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/432094
Termin składania ofert: 06-04-2021 13:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. ...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania licencyjnego, dostawa macierzy dyskowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych. Szczegółowy opis ...
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego/mobilnego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego 1, Zadanie 3 – dostawa oprogramowania licencyjnego 2, Zadanie 4 – dostawa serwera z systemem ope...
Termin składania ofert: 19-10-2018 12:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (Archiwalne)

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
Termin składania ofert: 30-10-2017 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.