Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Dostawy

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. ...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania licencyjnego, dostawa macierzy dyskowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych. Szczegółowy opis ...
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 4 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego/mobilnego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego 1, Zadanie 3 – dostawa oprogramowania licencyjnego 2, Zadanie 4 – dostawa serwera z systemem ope...
Termin składania ofert: 19-10-2018 12:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
Termin składania ofert: 30-10-2017 10:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania
Termin składania ofert: 24-05-2017 11:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być produkowane seryjnie i mieć charakter systemowy tzn. umożliwiający zestawianie mebli ze sobą w różnych konfiguracjach i pozwalający na rozbudowę systemu o kolejne meble. Meble ...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.