Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

 

Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Celem dialogu technicznego jest wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu do przygotowania postępowania przetargowego na wybór podmiotu realizującego ww. przedsięwzięcie.

Wykonawców spełniających warunki określone w Ogłoszeniu zapraszamy do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

UWAGA: nastąpiła zmiana warunku udziału w Dialogu oraz zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Aktualny termin: do 24.09.2020 do godz. 14:00

 

Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00

Termin publikacji: 10-09-2020 14:50

Drukuj
Data wydruku: 25.06.2022 22:42


Załączniki

Ogłoszenie o dialogu technicznym z załącznikami nr 2, 3 i 4 (528.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia_Funkcjonalności_dialog_techniczny (49.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 2_Wniosek-wzór_Dialog techniczny_edytowalny (19.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 4_Wykaz usług_Dialog techniczny_edytowalny (17.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana warunku udziału. Zmiana terminu składania wniosków (584.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana warunku udziału. (72.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego. (30.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 10.09.2020 14:50

Data aktualizacji informacji: 05.01.2021 09:54Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.