ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I POK – 1: 1.Bukowska 11 m 5 – wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót 2.Bukowska 17 m 7 - wymiana stolarki ok...
Termin składania ofert: 28-09-2020 12:00 Więcej

Prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 3 części:1. ul. Dąbrowskiego 84,2. ul. Dojazd 30 barak 1,3. ul. Św. Antoniego 35. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IP...
Termin składania ofert: 07-09-2020 13:00 Więcej

Przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępnymi w wersji elek...
Termin składania ofert: 03-09-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (18 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części: 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 23, Kośc...
Termin składania ofert: 28-08-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym s...
Termin składania ofert: 25-08-2020 12:00 Więcej

Prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów użytkowych budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Borówki 4 – Pogotowie Społeczne, 2. ul. Borówki 6 – Bank Żywności. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do...
Termin składania ofert: 24-08-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.