ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kraszewskiego 19 m...
Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (16 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykonaniu modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: Bukowskiej 63, Bukowskiej 328, Golęcińskiej 10, Krasińskiego 8 b-c, Nowe Zagórze 9-11, Serafitek 11 A i B, Spławie 8, Światopełka 4, Składowej 11-12, Towarowej 43, Górna Wil...
Termin składania ofert: 26-08-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 26-08-2019 12:00 Więcej

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, oraz wycinkę drzew na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę, budowę wolnostojącego budynku mieszkal...
Termin składania ofert: 14-08-2019 13:00 Więcej

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (9 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 9 części: ul. Drzymały 8,ul. Forteczna 49,ul. Reknicka 1 – budynek lokalu użytkowego nr 2,ul. Serafitek 11 A,ul. Serafitek 11B,ul. Łopianowa 3,ul. Składowa 11, 12,ul. Wenecjańska 2, 4, 6,ul. Gór...
Termin składania ofert: 31-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu – II

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.
Termin składania ofert: 18-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania mo...
Termin składania ofert: 12-07-2019 12:00 Więcej