ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19, ul. Stary Rynek 9/10 w Poznaniu (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19 oraz ul. Stary Rynek 9/10 wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi, w podziale na 3 części, w zakresie robót polegających na: Wykonanie projektu budowla...
Termin składania ofert: 05-11-2019 13:00 Więcej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/257435
Termin składania ofert: 31-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót oraz IPU wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ  
Termin składania ofert: 28-10-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 28-10-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I - POK 1 obejmująca 20 nieruchomości, 2) Część II - POK 2 obejmująca 27 nieruchomości, 3) Część III - POK 2 obejmująca 26 nieruchomości, 4) Część IV - POK 3 ...
Termin składania ofert: 24-10-2019 12:00 Więcej

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu II etap.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami
Termin składania ofert: 21-10-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, itp. oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniu kotłowni gazowej, rozprowadzeniu C.O. i C.W.U., zabu...
Termin składania ofert: 17-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kraszewskiego 19 m...
Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00 Więcej