ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Składowa 11 m 18, w tym wykonan...
Termin składania ofert: 24-07-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym. UWAGA: Miej...
Termin składania ofert: 20-07-2020 12:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji w budynkach Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji, wymianę okien, ocieplenia dachu oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Z...
Termin składania ofert: 17-07-2020 13:00 Więcej
no image

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
śr, 30-10-19 Więcej

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria Zamawiającego...
Termin składania ofert: 13-07-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 01-07-2020 12:00 Więcej

Modernizacja izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji izolacji  budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: 1)   ul. Długiej 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację izolacji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na prowadzenie ...
Termin składania ofert: 25-06-2020 12:00 Więcej
no image

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektr...
śr, 03-06-20 Więcej
no image

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 6 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części: ul. Długa 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację dachu wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwo...
pon, 25-05-20 Więcej

Przebudowa pomieszczeń obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze ...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.