Roboty budowlane

Wykonanie modernizacji w budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu (tj. Monar – Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu)

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/451659     UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: nowy termin 18.05.2021 r godzina 13:00
Termin składania ofert: 18-05-2021 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Mickiewicza 31

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440385
Termin składania ofert: 21-04-2021 12:00 Więcej

Opracowanie Projektu Budowlanego i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440382
Termin składania ofert: 19-04-2021 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w budynku NZOZ przy ul. Opolskiej 58 w Poznaniu

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440310
Termin składania ofert: 12-04-2021 12:00 Więcej

Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5 w Poznaniu

  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Kilińskiego 4; Część II Kilińskiego 5.Część I Kilińskiego 4:Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej ...
Termin składania ofert: 29-01-2021 13:00 Więcej

Zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części(IZ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części: część I - w budynku położonym przy ul. Umińskiego 19 ABC w Poznaniu, cześć II - w budynku położonym przy Nowe Zagórze 5-7 w Poznaniu, część III - w budynku poł...
Termin składania ofert: 29-01-2021 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B, w zakresie robót polegających na: opracowaniu na pods...
Termin składania ofert: 26-01-2021 12:00 Więcej

Budowa dróg publicznych, zbiornika retencyjnego oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budowanego komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu – IZ

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg lub fragmentów dróg publicznych (oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD, 1KD-Dxr), budowę i przebudowę elementów zagospodarowania w pasach dróg publicznych ulic Opolskiej, Stefana Okrzei i Stefanii Sempołowskiej wraz z budową oś...
Termin składania ofert: 22-01-2021 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia tj. meble, sprzę...
Termin składania ofert: 19-01-2021 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (6 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części: cz. 1 - ul. Dąbrowskiego 35/37 m 14...
Termin składania ofert: 15-01-2021 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.