ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
wt, 08-10-19 Więcej

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu II etap.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami
Termin składania ofert: 21-10-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, itp. oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniu kotłowni gazowej, rozprowadzeniu C.O. i C.W.U., zabu...
Termin składania ofert: 17-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kraszewskiego 19 m...
Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (16 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykonaniu modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: Bukowskiej 63, Bukowskiej 328, Golęcińskiej 10, Krasińskiego 8 b-c, Nowe Zagórze 9-11, Serafitek 11 A i B, Spławie 8, Światopełka 4, Składowej 11-12, Towarowej 43, Górna Wil...
Termin składania ofert: 26-08-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 26-08-2019 12:00 Więcej

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, oraz wycinkę drzew na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę, budowę wolnostojącego budynku mieszkal...
Termin składania ofert: 14-08-2019 13:00 Więcej