ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” są roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/024. Budynki o których mowa powyżej znajdują się w Poznaniu przy: Siemiradzkiego 2 – mod...
Termin składania ofert: 07-11-2018 12:00 Więcej

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, uzyskanie de...
Termin składania ofert: 06-11-2018 13:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, polegających na: - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu, - wykonaniu nowej nawierzchni tarasu, - przebudowie odwodnienia tarasu, - wykonaniu nowych profili kasetonów podniebienia tarasu, - napra...
Termin składania ofert: 05-11-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne (6 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 2, Łąk...
Termin składania ofert: 26-10-2018 13:00 Więcej

Modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.
Termin składania ofert: 26-10-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 41 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:   Matejki 5 m 21, Miła 1 m 1, Ratajczaka ...
Termin składania ofert: 25-10-2018 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 5 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części: część 1 - POK 1 - obejmująca 34 nieruchomości część 2 - POK 2 - obejmująca 52 nieruchomości część 3 - POK 3 - obejmująca 34 nieruchomości część 4 - POK 4 - obejmuj...
Termin składania ofert: 23-10-2018 13:00 Więcej

Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu (15 części)

Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu, w podziale na 15 części: część 1 - obejmująca 4 nieruchomości część 2- obejmująca 5 nieruchomości część 3 - obejmująca 6 nieruchomości część 4 - obejmująca 4 nieruchomości część 5 - obejmująca 4 nieruchomości czę...
Termin składania ofert: 23-10-2018 11:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku położonego w Poznaniu przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, uzyskanie de...
Termin składania ofert: 05-10-2018 12:00 Więcej
no image

Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia i remontu budynku przy ulicy Podbiałowej 24 w Poznaniu, w zakresie robót polegających na: wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem, niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, wzmocnieniu konstrukcji dachu oraz s...
śr, 12-09-18 Więcej