Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, itp. oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniu kotłowni gazowej, rozprowadzeniu C.O. i C.W.U., zabu...
Termin składania ofert: 17-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kraszewskiego 19 m...
Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (16 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykonaniu modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: Bukowskiej 63, Bukowskiej 328, Golęcińskiej 10, Krasińskiego 8 b-c, Nowe Zagórze 9-11, Serafitek 11 A i B, Spławie 8, Światopełka 4, Składowej 11-12, Towarowej 43, Górna Wil...
Termin składania ofert: 26-08-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 26-08-2019 12:00 Więcej

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, oraz wycinkę drzew na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę, budowę wolnostojącego budynku mieszkal...
Termin składania ofert: 14-08-2019 13:00 Więcej

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (9 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 9 części: ul. Drzymały 8,ul. Forteczna 49,ul. Reknicka 1 – budynek lokalu użytkowego nr 2,ul. Serafitek 11 A,ul. Serafitek 11B,ul. Łopianowa 3,ul. Składowa 11, 12,ul. Wenecjańska 2, 4, 6,ul. Gór...
Termin składania ofert: 31-07-2019 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.