Roboty budowlane

no image

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektr...
śr, 03-06-20 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektr...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej

Przebudowa pomieszczeń obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze ...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (20 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 20 części: Mielżyńskiego 25 m 13, w tym sporząd...
Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00 Więcej

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 6 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części: ul. Długa 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację dachu wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwo...
Termin składania ofert: 15-06-2020 14:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym w Poznaniu pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska 48, ul. Grochowska 49, ul. Grochowska 50, Galla Anonima 2d, Galla Anonima 3-5, Ślusarska 11, Bukowa 1,...
Termin składania ofert: 03-06-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji okien w budynkach komunalnych (VII części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji okien w mieszkalnych budynkach komunalnych (VII części) w następującym zakresie: Część I - budynek przy ul. Umińskiego 19 ABC w Poznaniu, Część II - budynek przy ul. Nowe Zagórze 5 -7 w Poznaniu,                                                   ...
Termin składania ofert: 08-06-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem Zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52” opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawc...
Termin składania ofert: 22-05-2020 12:00 Więcej

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabryczna 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej (4 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budynku dokumentacji powykonawc...
Termin składania ofert: 25-05-2020 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji w komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wykonaniu modernizacji w komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części: 1) Część I ul. Kraszewskiego 19 - Wymiana stolarki okiennej z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót, 2) Część II ul. Staszica 6 - Wymi...
Termin składania ofert: 26-05-2020 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.