ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych NZOZ zlokalizowanych w Poznaniu przy : Starołęckiej 52 – renowacja piwnic i docieplenie bu...
Termin składania ofert: 05-09-2018 12:00 Więcej

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (8 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części) przy: Łobżenickiej 8 - remont kominów – POK - 1 Staszica 6 - remont pokrycia dachowego, kominów i elementów odwodnienia dachu - POK - 1, Szamarzewskiego 21 - remont kominów ...
Termin składania ofert: 30-08-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 11 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Czarneckiego 14 m 2, Opolska 89 m 8, ...
Termin składania ofert: 16-08-2018 12:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu “Minigranty dla Seniorów” w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: Część I – obejmująca następujące nieruchomości: Dą...
Termin składania ofert: 03-08-2018 13:00 Więcej

Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Zagospodarowanie Terenu Budowy; Prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonow...
Termin składania ofert: 03-08-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 13, Ratajczaka 24 m 15, Wawrzyniaka 41 m 32, Drz...
Termin składania ofert: 25-07-2018 12:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: Część I – obejmująca następujące nieruchom...
Termin składania ofert: 19-07-2018 12:00 Więcej

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych – VII części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynków komunalnych – budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych  znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/0...
Termin składania ofert: 18-07-2018 13:00 Więcej

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: Istotnych Postanowieniach Umownych - zał. nr 8 do SIWZ; Dokumentacji Projektowej - zał. nr 9 do SIWZ; Przedmiarze robót - za...
Termin składania ofert: 16-07-2018 13:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu – w podziale na XIII części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIII części: Żupańskiego 12 m 17 wraz z wykonaniem d...
Termin składania ofert: 06-07-2018 12:00 Więcej