Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku NZOZ przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/353579

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

Termin składania ofert: 18-06-2020 12:00

Termin publikacji: 03-06-2020 14:57

Data wydruku: 01.07.2022 13:17


Załączniki

Ogłoszenie (499 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU - załącznik nr 8 do SIWZ (2.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU - załącznik nr 9 do SIWZ (533.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (140.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania (31.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu (69.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.06.2020 14:59

Data aktualizacji informacji: 24.06.2020 07:32Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.