Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabryczna 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej (4 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budynku dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oraz innych prac w mieszkalnych budynkach komunalnych przy:

1) ul. Przemysłowej 27-27A

2) ul. Przemysłowej 48

3) ul. Fabrycznej 2A

4) ul. Zeylanda 5

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/341077

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 25.05.2020 r., godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 25.05.2020 r., godz. 12:15

Termin składania ofert: 25-05-2020 12:00

Termin publikacji: 30-04-2020 14:19

Drukuj
Data wydruku: 08.08.2022 19:28


Załączniki

Ogłoszenie (174.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - Fabryczna 2A (174 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - Przemysłowa 27-27a (281.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - Przemysłowa 48 (271.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - Zeylanda 5 (167.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (124.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SIWZ (zmiana terminu składania/otwarcia ofert) (1.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_13.05.2020 (73.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi_20.05.2020 (2.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki - cz. I, II, IV (57.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki - cz. III (46.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (104.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.04.2020 14:21

Data aktualizacji informacji: 07.07.2020 14:08Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.