ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: ul. Żurawinowa 8b m 8, ul. Kassyusza ...
pt, 10-04-20 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do centralnego systemu grzewczego w podziale na 7 części.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Programy Funkcjonalno – Użytkowe - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA!W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 22-04-2020 12:00 Więcej

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabrycznej 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Modernizacja okien (8 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki okiennej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budy...
Termin składania ofert: 06-04-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej od ulicy Jana Kassyusza do budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 30-03-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi (4)

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-03-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PF-U dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl
Termin składania ofert: 02-03-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 27-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu w następującym zakresie: 1) na rzecz Miasta Poznania: a) Remont elewacji podwórzowej budynku frontowego oraz remont wszystkich elewacji oficyn, b) Wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej w budynku głównym o...
Termin składania ofert: 21-02-2020 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na III części – ul. Darzyborska 15ABD.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, w szczególności uzupełnienia i uszczelnienia kominów, wykonania przewodów wentylacyjnych, wykonania obróbek blacharskich, odtworzenia oraz naprawy połaci dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu w podziale na części: część I  - ul. Da...
Termin składania ofert: 20-02-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.