Roboty budowlane

Budowa chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, budowę k...
Termin składania ofert: 18-12-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie systemu ppoż. w budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38  w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
Termin składania ofert: 10-12-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ.  UWAGA!W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 09-12-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu (zamówienie realizowane dla Miasta Poznania)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu, w następującym zakresie: a) Zaprojektowanie i remont elewacji podwórzowej budynku frontowego oraz remont wszystkich elewacji oficyn, b) Zaprojektowanie i wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej w budynku g...
Termin składania ofert: 08-10-2020 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I POK – 1: 1.Bukowska 11 m 5 – wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót 2.Bukowska 17 m 7 - wymiana stolar...
Termin składania ofert: 28-09-2020 12:00 Więcej

Prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 3 części:1. ul. Dąbrowskiego 84,2. ul. Dojazd 30 barak 1,3. ul. Św. Antoniego 35. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IP...
Termin składania ofert: 07-09-2020 13:00 Więcej

Przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępnymi w wersji elek...
Termin składania ofert: 03-09-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (18 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części: 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 23, Kośc...
Termin składania ofert: 28-08-2020 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.