ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (9 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace modernizacyjne dachów w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 9 części: ul. Drzymały 8,ul. Forteczna 49,ul. Reknicka 1 – budynek lokalu użytkowego nr 2,ul. Serafitek 11 A,ul. Serafitek 11B,ul. Łopianowa 3,ul. Składowa 11, 12,ul. Wenecjańska 2, 4, 6,ul. Gór...
Termin składania ofert: 31-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu – II

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.
Termin składania ofert: 18-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania mo...
Termin składania ofert: 12-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 oraz ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ usytuowanych w Poznaniu w podziale na 2 części: Kórnicka 24 – przebudowa drogi i parkingów od ulicy Kórnickiej do ulicy Św. Rocha, wymiana ogrodzenia od strony parafii oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwni...
Termin składania ofert: 08-07-2019 12:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych treningowych (2 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych treningowych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: 1.  ul. Kosińskiego 19 m 2/3 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymian...
Termin składania ofert: 05-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, uzyskaniem mapy do celów projektowych, wykonani...
Termin składania ofert: 28-06-2019 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 10 części

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 10 części: Jaśminowa 6 m 3 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na c.o. gazowe, a także uzyskanie pozwoleni...
Termin składania ofert: 24-06-2019 12:00 Więcej

Umowa ramowa obejmująca remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Za...
Termin składania ofert: 19-06-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.
Termin składania ofert: 14-06-2019 12:00 Więcej