Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępnymi w wersji elektronicznej poniżej. 

 

Uwaga: Termin składania ofert 03.09.2020 r. godz. 13:00 

Termin składania ofert: 03-09-2020 13:00

Termin publikacji: 14-08-2020 17:04

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:02


Załączniki

Ogłoszenie (135.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 7 (1.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (127.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiar (333.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Specyfikacje (784.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ekspertyza techniczna (137.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Inwentaryzacja (606.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Plan BIOZ (156.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Projekt budowlany (14.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wizualizacje (7.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana SIWZ - dodanie załącznika projekt wykonawczy (52.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Projekt wykonawczy (16.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (34.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Rozstrzygnięcie postępowania (83.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (78.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.08.2020 17:05

Data aktualizacji informacji: 09.10.2020 18:14Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.