Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (18 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części:

 • 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 23,
 • Kościuszki 86 m 4, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Mylna 38 m 8, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Sikorskiego 25 m 7, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Składowa 11 m 4, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Stawna 8 m 8/8A, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Dąbrowskiego 35/37 m 27, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Dąbrowskiego 35/37 m 14, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Św. Marcin 39 m 27, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Fabryczna 2 m 7, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Wawrzyniaka 38 m 3, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Dąbrowskiego 111 m 12, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Zbyłowita 8 m 3, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Łęczycka 26 m 4, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Ku Dębinie 1 m 1, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Ratajczaka 17 m 18, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Warszawska 33A m 1, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.
 • Przybyszewskiego 31 m 2, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ.

 

Termin składania ofert: 28-08-2020 13:00

Termin publikacji: 12-08-2020 15:55

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:38


Załączniki

Ogłoszenie (3.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (2.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (162 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne Postanowienia Umowne (IPU) - zał. nr 8 do SIWZ (2.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary, STWiOR - zał. nr 9 do SIWZ (238.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi 21.08.2020 (41.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Uzupełnienie zał. nr 9 do SIWZ (8.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi II - 21.08.2020 (48.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiar robót elektrycznych - ul.Wawrzyniaka 38 m 3 (162.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (31.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Tabelaryczne zestawienie złożonych ofert (104 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (60.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Tabelaryczne zestawienie badanych ofert (73 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.08.2020 15:57

Data aktualizacji informacji: 29.09.2020 14:42Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.