ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30.

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, dokumentacji technicznej i konserwatorskiej na wykonanie remontu konserwatorskiego w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentac...
pt, 11-05-18 Więcej

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 12 części) przy:   Łobżenickiej 8 - remont kominów – POK- 1 Staszica 6 - remont pokrycia dachowego, kominów i elementów odwodnienia dachu POK-1, Szamarzewskiego 21- remont kominów POK- 1, Piłsudskiego 106 - remont ...
Termin składania ofert: 28-05-2018 12:00 Więcej

Budowa socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (budowa 6 budynków A, B, C, D, E, F – 50 mieszkań).

Przedmiot zamówienia obejmuje: Uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, w szczególności wywóz gruzu znajdującego się na Terenie Budowy oraz utylizacja odpadów; usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na Terenie Budowy najpóźniej do dnia wskazanego w decyzji Prezyden...
Termin składania ofert: 25-05-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na III części

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmująca: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:  1. Jackowskiego 29 m 15 - wraz z wykonan...
Termin składania ofert: 08-05-2018 12:00 Więcej

Modernizacja budynku „Domu Tramwajarza” położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 19/21

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynku „Domu Tramwajarza” położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 19/21 (oznaczenia geodezyjne nieruchomości: obręb Jeżyce, arkusz mapy 13, działka 74) oddanego w dzierżawę Spółce ZKZL Sp. z o.o. na mocy umowy nr D/51/1031 z dnia ...
Termin składania ofert: 19-04-2018 19:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Drzymały 8

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Drzymały 8, w zakresie robót polegających na: modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacji instalacji grzewczej, dostawie i montażu węzła cieplnego, modernizacji instancji elektrycznej w częś...
Termin składania ofert: 18-04-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji mieszkalnego wielorodzinnego budynku komunalnego oraz budynku gospodarczego położonych w Poznaniu przy ul. Słupskiej 75A

Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji mieszkalnego wielorodzinnego budynku komunalnego oraz budynku gospodarczego położonych w Poznaniu przy ul. Słupskiej 75A.
Termin składania ofert: 17-04-2018 12:00 Więcej

Modernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu – III części

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu przy: Kantaka 8/9 – II etap modernizacji budynku, Śniadeckich 6, 6a – modernizacja budynku, ul. Sikorskiego 24-25 - modernizacja budynku
Termin składania ofert: 16-04-2018 13:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na VII części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wspólna 37 m 9, Krasińskiego 6 m 3, Jackowskiego 31 m 29, Doja...
Termin składania ofert: 16-04-2018 12:00 Więcej
no image

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XIV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wawrzyniaka 38 m 18, Marcelińska 22 m 4, Działyńskich 11b m 5, ...
pt, 23-03-18 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.