ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w w budynkach położonych w Poznaniu.

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w podziale na części w budynkach położonych w Poznaniu przy: 1) ul. Rynek Łazarski 5, 2) ul. Grunwaldzkiej 252a, 3) ul. Stawnej 8
Termin składania ofert: 19-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Św. Wojciecha 29/3; Jackowskiego 30/17; Kanałowa 6/17; Żupańskiego 13/7; Składowa 12/9 w tym wykonanie dokumentacji proje...
Termin składania ofert: 15-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części

Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części przy: Stary Rynek 37 (Dom Bretani) - kompleksowy remont dachu, Szyperska 8 - odtworzenie przejazdu bramowego przez budynek, wraz z wykonaniem zjazdu z ul. Szyperskiej 8 oraz wykonanie przyłącza kanalizacji desz...
Termin składania ofert: 14-09-2017 12:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych w podziale na 27 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Fabryczna 18A m 3; Hetmańska 2A m 8 - w tym wykonanie dokumentacji pro...
Termin składania ofert: 12-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 9 części

Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 9 części: Drzymały 13 – wykonanie izolacji pionowej budynku; Ratajczaka 44 – remont odwodnienia tarasu I piętra; Przemysłowa 48 – kompleksowy remont dachu; Wierzbięcice 14 – remont przejazdowej bramy frontowej i bra...
Termin składania ofert: 08-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Podgórna 8 m 11 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; Karwowskiego 22 m 6 w tym wykonanie d...
Termin składania ofert: 31-08-2017 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części:

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części: Część I – obejmująca nieruchomości: 1. Św.Wawrzyńca 26 m 7a – wymiana stolarki okiennej 2. Grudzieniec 46 m 3 – wymiana stolarki okiennej 3. Drzymały 12 m 5a – wymiana stolarki okiennej Część II -...
Termin składania ofert: 28-08-2017 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Zakres r...
Termin składania ofert: 01-08-2017 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 31 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 31 części: ul. Ku Dębinie 1 m 7; ul. Grochowska 80 m 12; ul. Wawrzyniaka 8 m...
Termin składania ofert: 17-07-2017 12:00 Więcej
no image

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Biskupińskiej w Poznaniu

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska – tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Decyzja Wydziału...
pt, 23-06-17 Więcej