ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: 1. ul. Głuszyna 131 m 8? 2. ul. Szwajcarska 5 m 305? 3. ul. Marcelińska 2...
Termin składania ofert: 25-05-2017 10:00 Więcej

Wykonanie remontów w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części, przy wskazanych poniżej adresach: 1) pl. Kolegiacki 12A - remont pomieszczenia portierni w budynku NZOZ, 2) os. Marysieńki 25 - odwodnienie...
Termin składania ofert: 10-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.
Termin składania ofert: 09-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części: 1. ul. Zeylanda 10 m 6 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; 2. ul. Wrocławska 20 m 6 w tym w...
Termin składania ofert: 08-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar ...
Termin składania ofert: 28-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Wybickiego 17 m 9 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; ul. Garbary 97 m 6.
Termin składania ofert: 20-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kantaka 8/9, 3. ul. Kościuszki 80, 4. ...
Termin składania ofert: 07-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowej 26 i ul. 23 Lutego 4/6A

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1. ul. Łozowa 26, 2. ul. 23 Lutego 4/6A
Termin składania ofert: 06-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: 1. Strusia 7/6 2. Mielżyńskiego 21/3a 3. Różana 12/3 4. Składowa 11/3 5. Drzymały 10/2 6. Wierzbięcice 14/2 7. Nowowiej...
Termin składania ofert: 22-03-2017 00:00 Więcej

Demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6

Wykonanie projektu na potrzeby realizacji zadania obejmującego demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6, a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania...
Termin składania ofert: 21-03-2017 00:00 Więcej