ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na podłączeniu 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w następujących lokalizacjach w podziale na 4 części:

Część I

 • Czechosłowacka 89
 • Czechosłowacka 85
 • Czechosłowacka 87
 • Czechosłowacka 91
 • Czechosłowacka 93
 • Czechosłowacka 97
 • Leszczyńska 60

       Część II

 • Rumiankowa 25
 • Forteczna 49 m.1
 • Forteczna 49 m.3
 • Forteczna 49 m.4
 • Forteczna 49 m.2
 • Bystra 9-11
 • Żorska 13
 • Chrzanowska 4

       Część III

 • Golęcińska 12 m.2
 • Golęcińska 12m.1
 • Golęcińska 14
 • Gorajska 8 m.1
 • Gorajska 2
 • Gorajska 10 m.1

       Część IV

 • Kartuska 12/16 m.1
 • Kartuska 12/16 m.3
 • Kartuska 12/16 m.2
 • Wituchowska 18 m.1
 • Wituchowska 3

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ oraz nr do IPU, kompletnej dokumentacji projektowej dla podłączenia 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych, zwanej dalej „Dokumentacją”,
 • uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,
 • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”
 • Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej według uprzednio przygotowanej i zatwierdzonej dokumentacji, uwzględniającej wszystkie uzgodnienia oraz zgłoszenia niezbędne do realizacji planowanych prac podłączenia budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania wykonanych przyłączy

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej poniżej.

Termin składania ofert: 15-02-2019 12:00

Termin publikacji: 23-01-2019 11:53

Drukuj
Data wydruku: 14.12.2019 11:57


Załączniki

Ogłoszenie (195.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (8.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (141.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania/otwarcia ofert (366.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (118.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (452.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (116.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.01.2019 11:53

Data aktualizacji informacji: 25.04.2019 07:51