ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 15 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 15 części:

 1. Śniadeckich 6A m 3
 2. Kanałowa 5 m 2,
 3. Wrocławska 1 m 3,
 4. 23 Lutego4/6 m 6,
 5. Przybyszewskiego 29 m 3,
 6. Woźna 13 m 17,
 7. Łąkowa 9 m 10,
 8. Limbowa 7 m 9,
 9. Kościuszki 80 m 12,
 10. Kościuszki 80 m 27,
 11. Kościuszki 80 m 28,
 12. Szamarzewskiego 21 m 15,
 13. Nowe Zagórze 3 m 5, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie prac w tym pozwoleń od Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 14. Św. Marcin 39 m 8a, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie prac w tym zakresie,
 15. Głogowska 29 m 30.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz

Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.

Termin składania ofert: 04-03-2019 12:00

Termin publikacji: 14-02-2019 15:19

Drukuj
Data wydruku: 22.09.2019 20:56


Załączniki

Ogłoszenie (212.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (10.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (157 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

sprostowanie omyłki w SIWZ (80.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. 1 (72.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki i unieważnienie 14 części (417 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zestawienie ofert i punktacji (475.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki część 2 i 3 (77.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zestawienie ofert i punktacji (41.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (149.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.02.2019 15:19

Data aktualizacji informacji: 12.04.2019 10:34