ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: Istotnych Postanowieniach Umownych - zał. nr 8 do SIWZ; Dokumentacji Projektowej - zał. nr 9 do SIWZ; Przedmiarze robót - za...
Termin składania ofert: 16-07-2018 13:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu – w podziale na XIII części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIII części: Żupańskiego 12 m 17 wraz z wykonaniem d...
Termin składania ofert: 06-07-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl 
Termin składania ofert: 05-07-2018 13:00 Więcej

Modernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na IV części

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu przy: Wrocławska 20/Podgórna 19-19A – modernizacja budynku, Śniadeckich 6, 6a – modernizacja budynku, Sikorskiego 24-25 – modernizacja budynku, ul. Warszawska 25 – modernizacja elewacji budynku
Termin składania ofert: 29-06-2018 13:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji mieszkalnych wielorodzinnych budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na II części

Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji mieszkalnych wielorodzinnych budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na części: Słupska 75A (wraz z budynkiem gospodarczym), Limanowskiego 18. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stro...
Termin składania ofert: 27-06-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Drzymały 8

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Drzymały 8, w zakresie robót polegających na: modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacji instalacji grzewczej, dostawie i montażu węzła cieplnego, modernizacji instancji elektrycznej w częś...
Termin składania ofert: 18-06-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XIV części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:  Staszica 6 m 7 wraz z wykonaniem dokumenta...
Termin składania ofert: 14-06-2018 12:00 Więcej

Modernizacja budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36 – 38

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36 - 38 (oznaczenia geodezyjne nieruchomości: obręb Starołęka, arkusz mapy 01, działka 13/2, 12/5) oddanego w dzierżawę Spółce ZKZL Sp. z o.o. na mocy umowy nr D/51/1031 z dnia 09 paźd...
Termin składania ofert: 06-06-2018 12:00 Więcej
no image

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVI części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Winogrady 46/48 m 3, Drzymały 12 m 4, Rynek Łazarski 12 m 1 wraz...
wt, 08-05-18 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30.

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, dokumentacji technicznej i konserwatorskiej na wykonanie remontu konserwatorskiego w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentac...
Termin składania ofert: 28-05-2018 13:00 Więcej