ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na VII części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wspólna 37 m 9, Krasińskiego 6 m 3, Jackowskiego 31 m 29, Doja...
Termin składania ofert: 16-04-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XIV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Wawrzyniaka 38 m 18, Marcelińska 22 m 4, Działyńskich 11b m 5, ...
Termin składania ofert: 10-04-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: Cz. I – POK 1 – 27 szt. Cz. II –...
Termin składania ofert: 06-04-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VI części.

Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Umińskiego 19 m 11 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na ...
Termin składania ofert: 22-03-2018 12:00 Więcej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu

Wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem inwestycji budownictwa komunalnego rozpoczętej w marcu 2017 r., a przerwanej w listopadzie 2017 r. obejmującej budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu (obręb  Śródka, ark. 05; dz. 15/3.)
Termin składania ofert: 14-02-2018 12:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI części

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na części: ul. Drzymały 7, ul. Drzymały 9, ul. Drzymały 10, ul. Drzymały 12, ul. Drzymały 13, ul. Drzymały 14. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji e...
Termin składania ofert: 08-02-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części: 1. ul. Drzymały 11 m 2/2a, 2. ul. Głogowska 27 m 16, 3. ul. Łukaszewicz...
Termin składania ofert: 31-01-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części Grochowska 42 m 13 ; Rycerska 39b m 15; Husarska 7 m 14; Matejki...
Termin składania ofert: 18-12-2017 12:00 Więcej