ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie.  Etap I - Wykonanie remontu części Obie...
wt, 18-09-18 Więcej

Modernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu przy: Wrocławska 20/Podgórna 19-19A – modernizacja budynku, Śniadeckich 6, 6a – modernizacja budynku, Warszawska 25 – modernizacja elewacji budynku.  Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w nastę...
Termin składania ofert: 06-09-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 2 części. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych NZOZ zlokalizowanych w Poznaniu przy : Starołęckiej 52 – renowacja piwnic i docieplenie bu...
Termin składania ofert: 05-09-2018 12:00 Więcej

Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (8 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części) przy: Łobżenickiej 8 - remont kominów – POK - 1 Staszica 6 - remont pokrycia dachowego, kominów i elementów odwodnienia dachu - POK - 1, Szamarzewskiego 21 - remont kominów ...
Termin składania ofert: 30-08-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 11 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Czarneckiego 14 m 2, Opolska 89 m 8, ...
Termin składania ofert: 16-08-2018 12:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu “Minigranty dla Seniorów” w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: Część I – obejmująca następujące nieruchomości: Dą...
Termin składania ofert: 03-08-2018 13:00 Więcej

Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Zagospodarowanie Terenu Budowy; Prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonow...
Termin składania ofert: 03-08-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XV części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 13, Ratajczaka 24 m 15, Wawrzyniaka 41 m 32, Drz...
Termin składania ofert: 25-07-2018 12:00 Więcej

Remont lokali w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla Seniorów” w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: Część I – obejmująca następujące nieruchom...
Termin składania ofert: 19-07-2018 12:00 Więcej

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych – VII części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynków komunalnych – budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) wraz z wykonaniem odpowiednich włączeń do istniejących sieci w mieszkalnych budynkach komunalnych  znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/0...
Termin składania ofert: 18-07-2018 13:00 Więcej