ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19, ul. Stary Rynek 9/10 w Poznaniu (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Marszałkowskiej 42, ul. Wodnej 17-19 oraz ul. Stary Rynek 9/10 wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi, w podziale na 3 części, w zakresie robót polegających na:

 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego z dochowaniem niezbędnej szczegółowości jak dla projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zwanej dalej „DOKUMENTACJĄ”,
 2. uzyskaniu na podstawie wykonanej DOKUMENTACJI, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów niezbędnych do wykonania robót, zwanych dalej „Pozwoleniami”,
 3. pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej DOKUMENTACJI,
 4. montaż instalacji gazowej według obowiązujących przepisów,
 5. (ul. Marszałkowska 42) Wykonanie kotłowni gazowej po zaadaptowaniu istniejącego pomieszczenia piwnicznego, do obowiązujących przepisów np.: roboty ogólnobudowlane, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji wodnej podłączenie do instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Serwis kotłowni gazowej przez okres udzielonej gwarancji,
 6. Podłączenie pionów i poziomów instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła,
 7. Odcięcie i demontaż istniejącej, nieczynnej instalacji gazowej,
 8. Demontaż pieców jednofunkcyjnych,
 9. Prace budowlane – naprawy ścian i malowanie pomieszczenia po przebiciach ścian
  i demontażach instalacji,
 10. Zabudowa pionów instalacji na klatce schodowej wraz z wykonaniem rewizji do odczytu liczników,
 11. Uporządkowanie podłączeń kominowych, przełączenia wentylacji w lokalach, udrożnienie przewodów kominowych, w razie konieczności dobudowa przewodów kominowych,
 12. Przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń,
 13. Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.

Uwaga – Wykonawca winien wykonać dodatkową opinię kominiarską przed rozpoczęciem robót projektowych z uwzględnieniem w projekcie uwag zawartych w opinii.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PF-U dostępny w wersji elektronicznej poniżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące części:

 1. ul. Marszałkowska 42,
 2. ul. Wodna 17-19,
 3. III.  ul. Stary Rynek 9/10.

Termin składania ofert: 05-11-2019 13:00

Termin publikacji: 21-10-2019 12:54

Drukuj
Data wydruku: 20.09.2020 00:20


Załączniki

Ogłoszenie (197.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU (164.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (148 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (224.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie (unieważnienie postępowania) (115 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 21.10.2019 12:52

Data aktualizacji informacji: 05.11.2019 14:13Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.