Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacjitermomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30 UWAGA: Zamawiajacy zamieszcza rzuty z inwentaryzacji bud...
Termin składania ofert: 29-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu Etap I

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu Etap I w zakresie: pomieszczenia węzła, instalacja wentylacji węzła cieplnego i rozdzielni, instalacja zasilania węzła cieplnego elektryczna i teletechnika, instalacja grzewcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...
Termin składania ofert: 24-05-2019 11:00 Więcej

Remont zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapac...
Termin składania ofert: 17-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów położonych w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej i ul. Opolskiej w podziale na dwie części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I - wykonanie prac rozbiórkowych  Obiektu 1 w tym:rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 4, wraz z  utylizacją pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych falistych, rozbiórka części budynku magazynowego oznac...
Termin składania ofert: 16-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynków ul. Rybaki 16 i Małeckiego 17

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Małeckiego 17 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofe...
Termin składania ofert: 15-05-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do miejskiego systemu grzewczego (4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci grzewczej,ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnejoraz wykonanie innych prac, które są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy w następujących mieszkal...
Termin składania ofert: 14-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynków – ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a i Jeżycka 6 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19a w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru R...
Termin składania ofert: 25-03-2019 11:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projekt...
Termin składania ofert: 21-03-2019 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.