ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do miejskiego systemu grzewczego (4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji:

  1. centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci grzewczej,
  2. ciepłej wody użytkowej,
  3. zimnej wody,
  4. kanalizacji sanitarnej
  5. oraz wykonanie innych prac, które są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy

w następujących mieszkalnych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu:

Część I – ul. Staszica 6

Część II – ul. Kraszewskiego 19

Część III – ul. Wawrzyniaka 14

Część IV– ul. Rynek Łazarski 5

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ww. budynków do miejskiej sieci, zwanej dalej „Dokumentacją”,
  2. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej według uprzednio przygotowanej i zatwierdzonej dokumentacji, uwzględniającej wszystkie uzgodnienia oraz zgłoszenia niezbędne do realizacji planowanych prac,
  3. realizacja robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zadania,pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”,
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oddzielnie dla każdego budynku.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej (załącznik nr 9 do SIWZ) a także Istotne Postanowienia Umowne (IPU) (załącznik nr 8 do SIWZ)

Termin składania ofert: 14-05-2019 12:00

Termin publikacji: 26-04-2019 13:47

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 15:42


Załączniki

Ogłoszenie (197.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 9 do SIWZ_PFU (9.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (151.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (310 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi_08.05.2019 (96 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (86.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (229.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki - cz. I, II, III (304.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. IV (237.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (118.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.04.2019 13:46

Data aktualizacji informacji: 08.07.2019 14:52